układ zmiennego przepływu czynnika chłodniczego

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Ešte pred niekoľkými rokmi boli klimatizačné zariadenia znakom luxusu a inštalovali sa len vo vybraných objektoch, no dnes sú klimatizáciou čoraz častejšie vybavené modernizované objekty aj novostavby. V súčasnosti sa stávajú štandardom dokonca systémy využívajúce VRF. Pozrime sa teda bližšie, čím sa takéto riešenie vyznačuje a prečo sa o ňom oplatí uvažovať.

Čo sú VRF systémy?

Pod systémami VRF rozumieme veľmi komplexné chladiace zariadenia, ktoré využívajú najmodernejšie technologické riešenia. V najzákladnejších variantoch môžu fungovať len ako chladiace systémy, v rozvinutejšej forme môžu slúžiť na chladenie aj vykurovanie miestností. Vyplýva to predovšetkým z možnosti obrátiť chladiaci cyklus a použiť tepelné čerpadlo s invertorom, čo umožňuje všetkým vnútorným jednotkám v danom systéme pracovať v  režime vykurovania alebo chladenia v závislosti od potrieb používateľa. Dokonca je možné súčasne niektoré miestnosti vykurovať, a zároveň iné chladiť prostredníctvom prenosu tepla z chladených miestností do tých, ktoré je potrebné vykurovať. Týmto spôsobom získavame bezplatné teplo – presúvame ho medzi rôznymi miestnosťami pomocou systému VRF.

Systém VRF – opis a princíp fungovania

O systéme VRF veľa napovedá jeho názov, resp. skratka, za ktorou sa skrýva. Pochádza z anglického jazyka a znamená Variable Refrigerant Flow, teda variabilný prietok chladiva. Môžeme sa stretnúť aj s variantom s názvom VRV – Variable Refrigerant Volume, ktorý označuje variabilný objem chladiva. V oboch prípadoch dochádza k zmene prietoku chladiva, ktoré prechádza výparníkom.

Táto zmena sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi. Jednou z metód je použitie premenlivých otáčok motoratie sa regulujú pomocou meniča, známeho aj ako invertor. Preto sa tieto typy kompresorov alebo tepelných čerpadiel nazývajú invertory. Iným riešením je kompresor typu „scroll“, v ktorom sa prúd média, ktoré je dopravované kompresorom, reguluje dočasným zdvihnutím jednej zo špirál kompresora. Jednotka potom prejde do voľnobežného režimu
a prietok chladiva, ktoré sa tlačí do systému, sa zníži.

Ako vyzerá inštalácia systému VRF?

Systémy VRF sú na správne a efektívne fungovanie vybavené
rozsiahlou elektronikou. Predovšetkým máme do činenia s riadiacimi systémami pre každé jedno zariadenia samostatne, t. j. jednotky zahrnutej do systému. Okrem toho je pripojené skupinové ovládanie, ktoré umožňuje spravovať všetky zariadenia – tepelné čerpadlá, klimatizácie, fan-coily atď. – na jednom mieste, na diaľku. Nezriedka sú k dispozícii ďalšie bezpečnostné funkcie na identifikáciu alarmových stavov, ako aj aktuálne meranie spotreby elektrickej energie. Okrem toho sa v každej vnútornej jednotke systému používajú automatické expanzné ventily EEV, ktoré umožňujú presnú reguláciu vnútorných podmienok prevládajúcich v systéme, a teda v každej miestnosti objektu, v ktorom sa systém VRF nachádza.

Napriek všetkému systémy VRF na nárast svojej popularity ešte len čakajú.  Dlho sa považovali za nehodné pozornosti kvôli vysokým investičným nákladom, najmä v porovnaní s nákupom fan-coilu. V súčasnosti sa však invertorové kompresory stávajú riešením, ktoré sa čoraz častejšie používa vo vonkajších jednotkách, takže vytvorenie systému VRF je nákladovo efektívnejšie riešenie, ktoré môže garantovať výraznú úsporu.

Naše články:

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Ešte pred niekoľkými rokmi boli klimatizačné zariadenia znakom luxusu a inštalovali sa len vo vybraných objektoch, no dnes sú klimatizáciou…
Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Pri rozhodovaní o kúpe tepelného čerpadla zvyčajne venujeme pozornosť jeho parametrom. Nás zväčša zaujíma najmä vykurovací výkon zariadenia a cena,…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legálny trh s chladivami s vysokým GWP (Global Warming Potential) sa z roka na rok zmenšuje. A to predovšetkým kvôli…

Naše výrobky