nielegalne czynniki chłodnicze

#SayNoToIllegalHFCs

Legálny trh s chladivami s vysokým GWP (Global Warming Potential) sa z roka na rok zmenšuje. A to predovšetkým kvôli kvótam (quota). V zmysle právnych predpisov – t.j. nariadenia EÚ o F-plynoch a poľského zákona o F-plynoch – množstvo ton chladív s ekvivalentom oxidu uhličitého (t CO2eq) , ktoré je možné doviezť na domáci trh spoza EÚ, každoročne klesá. V roku 2021 predstavovala kvóta 45% základnej hodnoty – čiže hodnoty z roku 2015. Je to rovnocenné s menším množstvom chladív na trhu? Nie. V Poľsku sa v roku 2018 (podľa Databázy súhrnných správ Ústavu priemyselnej chémie) znížil počet ton  CO2eq chladív, celkové množstvo tých istých chladív (v metrických tonách) však narástlo. Takýto zjavný rozpor súvisí s hodnotou GWP chladív zavádzaných na trh – chladiva s nižším GWP je možné uviesť na trh v oveľa väčšom množstve ako je to v prípade skleníkového plynu (napr. 1 tona ekvivalentu CO2eq chladiva R404A predstavuje iba 0,255 kg chladiva, zatiaľ čo 1 tona CO2eq chladiva R1234ze – až 143 kg chladiva). Objem chladív na trhu je preto vyšší, avšak vďaka nižším hodnotám GWP sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Mohli by sme tak vyhlásiť víťazstvo, keďže nariadenie o F-plynoch prináša požadované efekty, nebyť jedného „ale“ …

Tento obraz sa totiž týka len legálneho trhu…

 

Trh s chladivami v EÚ sa riadi zákonmi regulovaného trhu – ceny chladív sú vysoké, legálny obchod si vyžaduje príslušné certifikáty predávajúceho a kupujúceho a dopyt je výrazne vyšší ako ponuka. V takej situácii sa začína dobre rozvíjať čierny trh s chladivami, ktorý je navyše podporovaný rastúcim významom internetu ako predajného kanála – významná časť nelegálneho predaja sa uskutočňuje prostredníctvom portálov pre elektronický obchod (marketplace) alebo na aukčných stránkach.

 

Nelegálne chladivá najčastejšie pochádzajú z Číny a do EÚ sa dostávajú hlavne cez Ukrajinu alebo Turecko. Colníci z rôznych krajín sa od organizácií chladiarenského priemyslu učia byť citliví na potenciálne pašerácke spôsoby – nelegálne fľaše s chýbajúcimi dokladmi alebo preprava vo fľašiach na LPG. Podľa odhadu Európskeho technického výboru pre fluórované uhľovodíky (European Fluorocarbons Technical Committee – EFCTC) bolo v rokoch 2018-2019 do Európskej únie prepašovaných až 73 miliónov ton CO2eq (z toho až 31 miliónov ton CO2eq len v roku 2019) chladív. EFCTC, ktorý prevádzkuje európsku platformu pre anonymné hlásenie nezrovnalostí týkajúcich sa výrobkov s F-plynmi a obchodu s nimi [https://efctc.integrityline.org], dostala v roku 2020 až 111 takýchto hlásení. Výbor v spolupráci s Úradom pre vyšetrovanie následne predložil Európskemu úradu pre boj proti podvodom až 73 zdokumentovaných podnetov. Na ich základe bolo vykonaných 13 zatknutí, z toho najväčšie v Rumunsku – idúca z Turecka pašerácka kontrabanda prevážala v niekoľkých nákladných vozidlách viac ako 7 000 fliaš. Odborná tlač pravidelne informuje o zmarených pokusoch o pašovanie veľkého množstva nelegálnych chladív v rôznych krajinách EÚ (napr. Španielsko alebo Bulharsko).

Nelegálny obchod s chladivami má niekoľko aspektov. Po prvé, predávajú sa a kupujú bez certifikácie F-Gas pre obchodníkov – a podľa zákona o F-plynoch musí mať ako predávajúci tak aj kupujúci certifikáciu F-Gas. Po druhé, dodávajú sa vo fľašiach, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené požiadavky – bez vhodného označenia alebo v jednorazových fľašiach, ktoré boli vyradené z používania v EÚ, a samozrejme bez možnosti získať kartu bezpečnostných údajov, vyžadovanú poľskými právnymi predpismi. Po tretie, na trh sa dostávajú primárne chladivá, ktorými už nie je možné na území EÚ obchodovať. Po štvrté, neistý pôvod chladiva je príčinou toho, že lacná fľaša často obsahuje „zaujímavú“ zmes, v ktorej je skutočného chladivo len napríklad 12% a hlavnou zložkou je horľavý a toxický metylchlorid. Nákup nelegálnych chladív preto nie je iba v rozpore so zákonmi o F-plynoch, občianskym zákonníkom a zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže, ale je tiež jednoducho nebezpečný pre kupujúceho, pre servisného technika pracujúceho s týmto chladivom, ako aj pre užívateľa zariadenia, do ktorého bude chladivo zavedené.

Môžeme teda čiernemu trhu s chladivami povedať „NIE“?

#SayNoToIllegalHFCs

V prvom rade môžeme všetci ako účastníci chladiarenského trhu postupovať proste správne a legálne. Pri nákupe chladiva (vždy ako firma!) si vyberajte dodávateľa, ktorý je držiteľom certifikátu F-Gas Entrepreneur. Oplatí sa skontrolovať fľašu a vyžiadať si aktuálnu kartu bezpečnostných údajov potvrdenú Výskumným ústavom priemyselnej chémie. Legálna fľaša (v zákone o F-plynoch označovaná ako „nádoba“) musí byť správne označená. Vyžaduje sa platná legalizácia – vyrazené označenie „π“ s kódom certifikačného orgánu, povoleným tlakom (pre dané chladivo), menom majiteľa fľaše a štítkom obsahujúcim podrobnosti o spoločnosti plniacej fľašu chladivom, chemickom vzorci chladiva, úplnom chemickom názve chladiva a jeho označení, UN čísle a výstražnú značku. Na fľašiach s nelegálnym chladivom väčšinou chýba meno majiteľa a spoločnosti, ktorá fľašu naplnila.

Ak získate informácie o zavedení na trh nelegálneho (falšovaného) chladiva, mali by ste túto skutočnosť nahlásiť Hlavnému inšpektorátu pre ochranu životného prostredia. Podozrenie na nezákonný incident môžete nahlásiť aj anonymne prostredníctvom platformy prevádzkovanej Európskym technickým výborom pre fluórované uhľovodíky. [https://efctc.integrityline.org]. Výbor okrem toho nabáda k podporovaniu akcie #SayNoToIllegalHFCs [https://stopillegalcooling.eu/].

Spravím všetko, čo v mojich silách, pre zastavenie nelegálneho obchodu s HFC

(I pledge to do my part TO end the illegal HFC trade)

 

V spoločnosti Entalpia Europe hovoríme NIE nelegálnym chladivám (#SayNoToIllegalHFCs) nielen deklaratívne, ale aj v rámci našich každodenných činností. Týmto spôsobom bez veľkých slov konáme v prospech legálneho a etického podnikania, životného prostredia a bezpečnosti inštalatérov a užívateľov. Odporúčame všetkým :).

Naše články:

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Ešte pred niekoľkými rokmi boli klimatizačné zariadenia znakom luxusu a inštalovali sa len vo vybraných objektoch, no dnes sú klimatizáciou…
Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Pri rozhodovaní o kúpe tepelného čerpadla zvyčajne venujeme pozornosť jeho parametrom. Nás zväčša zaujíma najmä vykurovací výkon zariadenia a cena,…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legálny trh s chladivami s vysokým GWP (Global Warming Potential) sa z roka na rok zmenšuje. A to predovšetkým kvôli…

Naše výrobky