R466a zamiennik r410a

R466A: hľadajúc náhradu za R410A

Postupné vyraďovanie chladív s vysokým GWP a zavádzanie syntetických alternatív neprebieha vždy len hladko. Súvisí to hlavne s horľavosťou nových chladív. Chladivá ako napr. R32 alebo R1234ze (E) nie je možné, ako kvapaliny spomaľujúce horenie (trieda A2L podľa PN-EN 378-1+A1), použiť pri retrofite už existujúcich zariadení na nehorľavé chladivá (trieda A1). Druhým problémom je veľkosť systému, ktorá je vzhľadom na súvis medzi maximálnou úrovňou naplnenia systému a dolnou medzou zápalnosti daného chladiva je obmedzená.

Tento problém sa týka doteraz uplatňovaných aplikáciách chladiva R410A (GWP = 2088). V prípade nových splitových alebo dokonca multisplitových klimatizátorov je dobrou alternatívou chladivo R32. Vo veľkých riešeniach s premenlivým prietokom chladiva (VRF/VRV) však použitie kvapalín spomaľujúcich horenie už nie je možné. Predpokladá sa, že bez zvláštnych bezpečnostných opatrení (systém detekcie únikov, uzatváracie ventily, ventilácia) môže byť maximálna úroveň naplnenia klimatizačného systému chladivom R32 12 kg.

Vývoj chladiva s charakteristikami podobnými R410A z hľadiska jeho tepla a účinnosti, ktoré by bolo zároveň nehorľavé a s GWP nižším ako 750 (nakoľko je to limit GWP, ktorý môže charakterizovať chladivá pre malé klimatizačné zariadenia) sa tak stal pre chemické koncerny zaoberajúce sa výrobou chladív dôležitým cieľom.

V roku 2018 spoločnosť Honeywell oznámila, že sa jej podarilo takéto chladivo vyvinúť. Podľa klasifikácie ASHRAE má názov R466A. Je nehorľavé (trieda A1 podľa PN-EN 378) a jeho GWP má hodnotu 737. Kombináciu týchto dvoch vlastností bolo možné dosiahnuť vďaka neobvyklému zloženiu zmesi. Jej 49% tvorí chladivo R32, 11,5% chladivo R125 a zvyšných 39,5% chladivo CF3I (trifluórjódmetán), ktorý sa doteraz v chladiarenskej technológii nepoužíval. Táto zlúčenina sa používa pri hasení požiaru ako hasiaci prostriedok nahradzujúci halóny a fluorid sírový (SF6), napríklad kvôli veľmi nízkej hodnote GWP (0,4). Práve prítomnosť tejto novej látky umožnila na jednej strane znížiť hodnotu GWP nového riešenia, ako aj zabezpečiť jeho nehorľavosť. Spoločnosť zároveň zdôrazňovala, že nové chladivo je energeticky efektívne a mohlo by nahradiť R410A bez toho, aby došlo k akémukoľvek zásahu do dôležitých technických parametrov.

Po ohlásení ukončení vývoja nového chladiva sa začali objavovať oficiálne informácie o testoch uskutočnených výrobcami zariadení (Midea a Toshiba, pričom títo označujú nový faktor za „sľubný“) a chladiarenských komponentov (Sanhua a Parker Hannifin).

 

Chladivo v roku 2019 získalo klasifikáciu ASHRAE (Americká spoločnosť pre kúrenie, chladenie a klimatizáciu) ako nehorľavé a s nižšou toxicitou, pričom o niečo neskôr japonská asociácia s podobným profilom uznala toto chladivo za „inertné“ (inert).

Vstup chladiva R466A na trh (bude sa predávať pod značkou Solstice N41) sa mal uskutočniť v roku 2020, zatiaľ však v tejto veci nie sú dostupné žiadne oficiálne oznámenia. Spoločnosť Honeywell v odpovedi na otázky novinárov a predstaviteľov odvetvia informuje, že chladivo je stále testované výrobcami zariadení a jeho komercializácia je vo svojej „pokročilej“ fáze. Neexistuje však žiadny konkrétny dátum. Objavili sa hlasy, že problémy môžu súvisieť so stabilitou nového chladiva, a to najmä v dôsledku použitia CF3I, ktorý je sám o sebe nestabilný. Spoločnosť Honeywell však tieto správy dementuje a zdôrazňuje, že v súčasnosti prebiehajú rozsiahle testy s 15 výrobcami klimatizačných zariadení a kompresorov.

Naše články:

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Systémy variabilného prietoku chladiva – čo je VRF?

Ešte pred niekoľkými rokmi boli klimatizačné zariadenia znakom luxusu a inštalovali sa len vo vybraných objektoch, no dnes sú klimatizáciou…
Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Aké chladiace prostriedky nájdeme v tepelných čerpadlách?

Pri rozhodovaní o kúpe tepelného čerpadla zvyčajne venujeme pozornosť jeho parametrom. Nás zväčša zaujíma najmä vykurovací výkon zariadenia a cena,…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legálny trh s chladivami s vysokým GWP (Global Warming Potential) sa z roka na rok zmenšuje. A to predovšetkým kvôli…

Naše výrobky