ISO-16-www
ISO-16-www

Izolovaná pružná hadica

Opis

Pružné, tepelne a akusticky izolované hadice od spoločnosti Entalpia Europe sú určené na transport vzduchu vo ventilačných a klimatizačných systémoch. Špeciálna konštrukcia vnútornej hadice znižuje hluk vytváraný v systéme, tlmí vibrácie prenášané zo systému, znižuje potrebu použitia ventilačných armatúr a špeciálneho montážneho náradia.

Vnútornú vrstvu tvorí hliníková hadica. Izolačnú vrstvu tvorí 25 mm hrubá minerálna vlna so zvýšenou hustotou, zatiaľ čo vonkajší kryt je vystužený laminovaným hliníkovým povlakom.

Bežné izolované pružné hadice sa používajú na koncoch prívodného potrubia, na pripojenie pretlakových komôr alebo vetrákov.

Akustické a tepelne izolované pružné hadice s perforovanou vložkou sú vysoko kvalitným výrobkom s radom ďalších výhod, ako je možnosť stlačenia formy, čo výrazne uľahčuje prepravu a znižuje náklady na skladovanie. Na rezanie a montáž kanálu nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. Pri vysokých teplotách nevypúšťajú toxické plyny a sú certifikované Národným hygienickým ústavom.

Ventilácia a príslušenstvo