ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Zásady používania súborov cookies (“Zásady”) vysvetľujú, ako používame súbory cookies a ďalšie podobné technológie na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok (“stránkY”), vysvetľujú, čím tieto technológie sú, prečo ich používame, ako aj Vaše práva.

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú informácie ukladané v počítači alebo mobilnom zariadení užívateľa navštívenou webovou stránkou za účelom zapamätania určitých informácií týkajúcich sa používania webovej stránky.

Pojem “cookies” sa v tejto informácii používa v širšom zmysle a zahŕňa všetky podobné techniky a technológie, vrátane sledovacích pixelov, webových majákov a súborov so záznamami.

TYPY ZHROMAŽĎOVANÝCH INFORMÁCIÍ A DÔVODY ICH ZHROMAŽĎOVANIA

Súbory cookies nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako daný užívateľ našu stránku používa, v dôsledku čoho nám okrem iného umožňujú ponúknuť návštevníkom stránky konzistentné a oveľa viac personalizované zážitky.


Niekoľko príkladov typov informácií, ktoré pomocou súborov cookies zhromažďujeme:

 • počet užívateľov navštevujúcich webové stránky, zobrazené stránky, kliknutia uskutočnené na webových stránkach a celková doba strávená na webových stránkach,
 • názov stránky navštívenej pred našimi webovými stránkami,
 • či užívateľ navštívi webové stránky prvýkrát alebo ide o jeho ďalšiu návštevu,
 • preferencie zobrazenia (napr. jazyk atď.).

Upozorňujeme, že prostredníctvom súborov cookies nezhromažďujeme informácie o Vašom mene, priezvisku ani Vašu e-mailovú adresu.

Súbory cookies nám navyše umožňujú:

 • prispôsobenie zobrazenia – Informácie zhromaždené počas Vašej návštevy môžeme použiť na uľahčenie Vašej ďalšej návštevy našej webovej stránky,
 • úpravu reklamných a marketingových správ, ktoré sa objavujú na našej webovej stránke, a to ako v prípade našej vlastnej reklamy, tak aj reklamy od iných subjektov. Ide napríklad o identifikáciu funkcií našej webovej stránky, ktoré užívateľa zaujímajú, a odporučenie vhodného príslušenstva pre ponúkané produkty,
 • analýzu zákazníckych trendov: zhromažďujeme informácie o návštevách našich webových stránok a analyzujeme ich v agregovanej súhrnnej podobe. Tento typ prieskumu je určený na identifikáciu trendov medzi návštevníkmi našich stránok a nie na analýzu informácií týkajúcich sa konkrétneho návštevníka.

TYP POUŽÍVANÝCH SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies tretích strán používame z niekoľkých dôvodov. Niektoré súbory cookies sú z technického hľadiska nevyhnutné na to, aby naša webová stránka fungovala a/alebo aby Vám poskytovala základné funkcie – takéto súbory cookies nazývame “kľučovými”. Iné súbory cookies nám umožňujú sledovať a usmerňovať záujmy užívateľov a zlepšovať komfort užívateľa pri využívaní našich webových stránok. Prostredníctvom našich stránok poskytujú svoje súbory cookies aj tretie strany, a to na reklamné, analytické a iné účely. Konkrétne typy súborov cookies, našich ako aj súborov tretích strán, podporované prostredníctvom našich webových stránok, a účely, ktoré realizujú, sú podrobnejšie opísané nižšie.

VLASTNÉ SÚBORY COOKIES

Tieto súbory cookies vytvárame my sami. Väčšinou sa používajú na udelenie povolenia na prehliadanie našich webových stránok a na využívanie jednotlivých ich funkcií. Môžu tiež podporovať analytické činnosti.

SÚBORY COOKIES TRETÍCH STRÁN

Okrem našich vlastných súborov cookies môžu na počítači užívateľa ukladať súbory cookies, pristupovať k nim a spájať ich s webovými majákmi, aj niektoré tretie strany. Tieto súbory cookies umožňujú sprístupnenie na webových stránkach, alebo ich prostredníctvom, funkcií iných subjektov. Iné subjekty, ktoré tieto súbory cookies umiestňujú, môžu rozpoznať zariadenie užívateľa tak pri návšteve našich webových stránok, ako aj pri návšteve určitých iných webových stránok.

 

Typy súborov cookies, našich vlastných ako aj súborov tretích strán, používaných na našich webových stránkach:

 • kľúčové súbory cookies stránky: tieto súbory cookies sú nevyhnutné na poskytovanie služieb dostupných na webových stránkach a na používanie niektorých ich funkcií, napríklad prístup do zabezpečených častí vyžadujúcich registráciu. Sú nevyhnutne potrebné na to, aby užívateľovi umožnili prístup na webové stránky, a nie je možné ich odmietnuť bez toho, aby to ovplyvnilo funkčnosť stránok;
 • funkčné súbory cookies: tieto súbory cookies umožňujú prehliadať naše webové stránky alebo využívať niektoré ich funkcie, napríklad zapamätať si Vaše jazykové preferencie. Rovnako ako v prípade kľúčových súborov cookies, zakázanie týchto súborov cookies môže mať vplyv na používanie určitých funkcií stránok, napríklad na preferencie užívateľov;
 • analytické súbory cookies: tieto súbory cookies umožňujú nám alebo našim externým poskytovateľom analytických služieb zhromažďovať štatistické údaje (agregované a anonymné) o používaní webových stránok daným používateľom a inými osobami;
 • súbory cookies týkajúce sa správania v súvislosti s online reklamami: tieto súbory cookies poskytované našimi externými reklamnými partnermi zhromažďujú niekoľko typov údajov o Vašich zvykoch pri prehliadaní stránok, ako aj o Vašich preferenciách ohľadne produktov a služieb. Tieto informácie umožňujú nám a našim externým dodávateľom reklám zobrazovať na našich webových stránkach ako aj na iných Vami navštívených webových stránkach relevantné reklamy.

Ak chcete jednotlivé typy súborov cookies odmietnuť, postupujte podľa pokynov v časti „Správa súborov cookies“ nižšie.

DOBA ULOŽENIA SÚBOROV COOKIES V ZARIADENÍ

Doba uloženia súborov cookies v zariadení užívateľa sa môže líšiť v závislosti od kategórie, do ktorej dané súbory patria: môžu byť dočasné alebo trvalé.

DOČASNÉ SÚBORY COOKIES

Na priradenie a registráciu identifikátora relácie používame na všetkých našich zabezpečených stránkach dočasné súbory cookies. Užívateľ môže prehliadať celé naše webové stránky bez prerušenia. Tento identifikátor sa používa aj na interné účely podávania správ. Neumožňuje to identifikáciu užívateľa podľa mena a tieto súbory cookies nezanechávajú na pevnom disku užívateľa žiadne obnoviteľné informácie. Väčšina našich vlastných súborov cookies spadá do tejto kategórie a ich platnosť vyprší po zatvorení okna internetového prehliadača.

TRVALÉ SÚBORY COOKIES

Naše vlastné súbory cookies a súbory cookies tretích strán môžu byť aj trvalými súbormi. Umožňujú porozumieť správaniu návštevníkov po dlhšiu dobu alebo poskytnúť užívateľovi ďalšie funkcie súvisiace s požiadavkami na prispôsobenie webových stránok jeho potrebám a obsahu, ktorý používateľ uložil alebo zapísal. V závislosti od ich funkcie môžu zostať vo Vašom počítači niekoľko hodín, týždňov alebo mnoho rokov. To znamená, že tieto súbory cookies zostávajú vo Vašom počítači aj po zatvorení okna prehliadača a môžu byť našimi webovými stránkami použité na rozpoznanie Vášho počítača, pri ďalšom otvorení okna internetového prehliadača neskôr.

SPRÁVA SÚBOROV COOKIES

Súbory cookies umiestňujeme vo Vašom zariadení až potom, čo nám dáte na tento účel súhlas. Užívateľ sám rozhoduje, či súbory cookies prijme alebo odmietne. Ak chcete súbory cookies odmietnuť, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

VŠETKY SÚBORY COOKIES

Môžete využiť preferencie súvisiace s prijímaním všetkých druhov súborov cookies nastavené na úrovni Vášho webového prehliadača. Nakoľko spôsoby aktivácie alebo dezaktivácie súborov cookies sa v jednotlivých prehliadačoch líšia, navštívte menu pomocníka Vášho prehliadača, kde nájdete všetky ďalšie informácie o nastavení preferencií súvisiacich so súbormi cookies. Okrem toho môžete kedykoľvek nakonfigurovať prehliadač tak, aby zobrazoval informácie o prijatí súboru cookies, aby ste sa následne mohli rozhodnúť, či ho chce prijať alebo nie. Súbory cookies v žiadnom prípade nečítajú údaje z Vášho pevného disku a je možné ich z počítača kedykoľvek vymazať. V súčasnosti je synchronizácia nastavení medzi rôznymi prehliadačmi a zariadeniami (napr. medzi počítačom a smartfónom) technicky nemožná. Nastavenie je nutné vykonať osobitne v každom prehliadači/zariadení, ktoré používateľ používa, a zakaždým, keď používa nový prehliadač alebo zariadenie. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete súbory cookies zablokovať alebo zakázať, bude to platiť pre všetky súbory cookies a dôjde k ovplyvneniu funkčnosti webových stránok. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej časti.

ANALYTICKÉ SÚBORY COOKIES

SÚBORY COOKIES SÚVISIACE S ONLINE REKLAMAMI

Ak máte záujem o dodatočné informácie ohľadne online reklamy v prehliadači prispôsobenej potrebám užívateľa, prípadne o informácie, ako môžete zabrániť umiestňovaniu súborov cookies umožňujúcich poskytovanie reklamy šitej na mieru potrebám užívateľa vo Vašom počítači, kliknite na odkaz Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-OutDigital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out alebo Your Online Choices, kde môžete prijímanie prispôsobenej reklamy od subjektov zúčastňujúcich sa na týchto programoch zrušiť. Ak sa chcete odhlásiť zo služieb Google Analytics umožňujúcich zobrazovanie reklám, prípadne ak chcete prispôsobiť online reklamy Google, navštívte stránku nastavení Google Ads.

Tieto súbory cookies, vytvorené nami alebo našimi reklamnými partnermi, zhromažďujú niekoľko typov údajov o Vašich zvykoch pri prehliadaní stránok, ako aj o Vašich preferenciách týkajúcich sa produktov a služieb. Tieto informácie umožňujú nám a našim partnerom umiestňovať na ich webových stránkach relevantné reklamy.

NÁSLEDKY DEZAKTIVÁCIE SÚBOROV COOKIES

Ak sa užívateľ rozhodne súbory cookies zakázať, môže aj naďalej používať niektoré časti našich webových stránok. Niektoré užitočné funkcie však už nemusia fungovať, a to v závislosti od toho, ktoré súbory cookies budú deaktivované.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania súborov cookies na našich webových stránkach, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese biuro@entalpaeurope.eu.

Všeobecné informácie o druhoch údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme, ako aj o tom, ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, nájdete tiež v našej (odkaz na Politiku ochrany súkromia).

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je Entalpia Europe, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Sieradzi, na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, zapísaná do registra podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Okresným súdom Lodž-Śródmieście v Lodži, XX. Obchodné oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000623946, IČ DPH (NIP) 8272310279, IČO (REGON) 364738577.