LÍDER V OBLASTI RIEŠENÍ PRE OBLASŤ HVAC-R

O NÁS

Entalpia Europe

Spoločnosť Entalpia Europe zdieľa so svojimi klientmi svoje vedomosti a skúsenosti už od roku 2016. Hlavné obchodné ústredie spoločnosti sa nachádza v Poľsku, v samom centre Varšavy, v kancelárskom komplexe LIM varšavského Hotela Marriott. Sídlo spoločnosti Entalpia Europe, sklad, výroba, logistika a ľudské zdroje sa nachádzajú v Sieradzi. V roku 2018 získala spoločnosť Entalpia certifikát ISO. Máme pobočky v Taliansku, a Veľkej Británii. Na druhej strane v Škandinávii, Nemecku, Grécku a ďalších európskych krajinách má spoločnosť množstvo obchodných partnerov a dynamicky pôsobiacich distribútorov. Spoločnosť Entalpia Europe, ako líder v oblasti riešení pre odvetvie HVAC-R, poskytuje chladivá, klimatizátory a montážne príslušenstvo pre klimatizačné systémy, ako aj ventilačné príslušenstvo vrátane osvedčených prvkov ventilačných systémov, napr. ventily, vetráky, montážne príslušenstvo a v Poľsku vyrábané pružné hadice a tvarovky. Jedným z hlavných produktov spoločnosti Entalpia Europe sú predizolované medené chladiace rúry dodávané popredným distribútorom a priemyselným príjemcom v tomto odvetví. Za zmienku stojí aj fakt, že obchodné korene spoločnosti Entalpia Europe v priemysle HVAC siahajú do roku 1997, a to vďaka spoločnosti NINHUA GROUP CO., LTD a od roku 2002 značke ICOOL, ktorá sa vysoko špecializuje v oblasti HVAC-R, s osobitným dôrazom na chladivá a výrobu komponentov pre klimatizačné systémy a vetranie. Entalpia Europe je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností v celej skupine ICOOL so sídlom v Poľsku a vlastnými pobočkami po celom svete. Sortiment Entalpia Europe sa postupne vyvíja tak, aby vyhovoval rastúcim potrebám odvetvia domácich a komerčných ventilačných systémov. Spoločnosť zároveň neustále rozširuje spektrum svojho pôsobenia o nové produkty a značky dostupné v portfóliu spoločnosti. O novinkách zavádzaných do ponuky Entalpia Europe informujeme na firemnom blogu a na sociálnych sieťach. Odporúčame Vám sledovať profily spoločností Entalpia Europe v sieti Linkedin a Facebook.

Hodnoty Entalpia Europe

RIEŠENIA

Základom činnosti spoločnosti Entalpia Europe sú spoľahlivé a mnohonásobne overené riešenia. Práve vďaka nim spoločnosť poskytuje svojim obchodným partnerom tovar najvyššej kvality, ktorý zodpovedá očakávaniam zákazníkov a najnovším európskym štandardom.

KVALITA

Vysoká kvalita ponúkaného tovaru a služieb. Starostlivosť o blaho obchodných partnerov, zákazníkov, spoločenstva a prírodného prostredia robí zo spoločnosti Entalpia Europe zodpovedného partnera a vybudovaná dôvera sa premieta do každodennej práce s mnohými odberateľmi v Poľsku aj v celej Európe.

SPOLUPRÁCA

Ako súčasť medzinárodnej skupiny používame globálne riešenia a zúčastňujeme sa na medzinárodných projektoch. Spolupracujeme s obchodnými zástupcami z Talianska, Nemecka, Veľkej Británie, Škandinávie, Grécka, Číny a ďalších krajín a vymieňame si tie najlepšie skúsenosti.

Starostlivosť o prírodné prostredie

Spoločnosť Entalpia Europe je moderná plniareň s vlastným procesom čerpania chladiva, umožňujúcim eliminovať straty suroviny takmer na nulu. Táto metóda je nielen ekonomická, ale zároveň aj šetrná voči životnému prostrediu. Spoločnosť počas obdobia svojho pôsobenia predstavila množstvo inovatívnych riešení týkajúcich sa plnenia fliaš chladivami v kvapalnej a plynnej fáze pri zachovaní ich požadovanej kvality.

Väčšina európskych plniarní akceptuje určité straty v procese, v dôsledku ktorých sa časť chladiva odparí alebo uviazne v nádrži. V projekte realizovanom výrobným tímom spoločnosti Entalpia Europe bol vyvinutý spôsob prenosu chladív, ktorý maximalizuje spätné získavanie chladiva a eliminuje stratu suroviny takmer na nulu.

Entalpia Europe navyše vo svojich aktivitách podporuje politiku znižovania emisií skleníkových plynov, najmä využívaním procesov znižujúcich emisie chladív s vysokým GWP, ako aj uvádzaním na trh a propagáciou moderných chladív s nízkym GWP.

Legálne chladivo

Spoločnosti Entalpia Europe bezpodmienečne záleží na zákonnosti pôvodu suroviny. Veľmi starostlivo dodržuje nariadenia týkajúce sa kvót v Európskej únii. Entalpia má na svete jedinečný systém monitorovania fliaš nachádzajúcich sa v obehu. Tento systém umožňuje sledovať každý jeden kus spolu s jej históriou plnenia a eventuálnych opráv a umožňuje splniť prísne požiadavky smernice o F-plynoch.

V druhej polovici roku 2020 bola Entalpia Europe jednou z prvých spoločností, ktoré sa zapojili do iniciatívy EFCTC stopillegalcooling.eu/pledge, ktorá podporovala získavanie a obchodovanie s plynmi iba z legálnych zdrojov.

#SayNoToIllegalHFCs je iniciatíva, ktorá je výnimočne kompatibilná s hodnotami spoločnosti Entalpia Europe, ktorá od začiatku svojho pôsobenia na trhu pracuje iba s chladivami z legálnych zdrojov, čím dbá na kvalitu a vysoké bezpečnostné štandardy.

Moderná plniareň chladív

Entalpia Europe ponúka širokú škálu chladív používaných v klimatizačných systémoch, chladiarenskej technike, tepelných čerpadlách, v domácich spotrebičoch ako aj v iných priemyselných odvetviach, pri výrobe izolačných materiálov a v automobilovom priemysle. Disponuje širokou škálou chladív vrátane: R134a, R410a, R404a, R407C, R507, R1234YF, R123ZE, R32, R152a, R407F, R448a, R449a, R290, R600a a inými. Veľkosť fľaše môže prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

Spoločnosť Entalpia Europe sa špecializuje na distribúciu chladív vo veľmi veľkom meradle. Má potrebné osvedčenia a oprávnenia, ktoré ju oprávňujú pracovať s najväčšími dostupnými nádržami tepu isotank. Z hľadiska množstva chladív a pokročilosti používaného procesu patrí spoločnosť Entalpia medzi popredné európske plniarne fliaš s chladiacimi plynmi. V súčasnosti je plniareň schopná spracovať takmer 100 ton suroviny.

Spoločnosť má k dispozícii vlastné laboratórium na testovanie chemického zloženia chladív, pracujúce na základe porovnávacej metódy postavenej na modernom chromatografe. Riešenie používané spoločnosťou Entalpia Europe umožňuje zabezpečiť najvyššiu kvalitu a bezpečnosť procesu a zároveň ponúkať výrobky najvyššej a reprodukovateľnej kvality.

Použitá metóda nielen zlepšuje ekonomiku procesu, ale významne prispieva aj k ochrane životného prostredia.

Chladiaca meď potiahnutá PE plášťom vyrobeným v Poľsku

Aj v oblasti chladiarenskej medi ponúka Entalpia Europe produkt výnimočnej kvality – predizolovaná medená rúra pre použitie v chladiacich systémoch.

Významnou výhodou spoločnosti Entalpia Europe oproti ponuke iných spoločností pôsobiacich na trhu je skutočnosť, že na rozdiel od väčšiny spoločností dodávajúcich chladiarenskú meď s izolačným plášťom z polyetylénovej peny dovážanej z Ázie, Entalpia Europe vyrába svoj izolačný plášť priamo na mieste v Poľsku.

Chladiarenská meď s plášťom poskytovaná spoločnosťou Entalpia Europe je výrobkom skladajúcim sa z medenej rúry a plášťa vyrábaného v závodoch poľského výrobcu. Výrobok spĺňa najvyššie štandardy odolnosti proti horľavosti a pôsobeniu UV žiarenia. Vysoká kvalita a vynikajúce parametre boli dosiahnuté vďaka 100% kontrole výroby v závodoch nachádzajúcich sa v Poľsku.

Entalpia Europe podporuje miestny trh práce a zároveň zaručuje najvyššie výrobné štandardy.

Iné značky dostupné v portfóliu Entalpia Europe

V portfóliu Entalpia Europe sú k dispozícii aj iné značky. Entalpia Europe je na talianskom trhu výhradným distribútorom renomovanej značky WIPCOOL, ktorá okrem iného ponúka široký sortiment odtokových čerpadiel a príslušenstva, ktoré sú medzi našimi zákazníkmi veľmi populárne. Produkty WIPCOOL dodávame aj na poľský trh. Na poľskom trhu je Entalpia Europe výhradným distribútorom značky SKYWORTH, ktorá si zasluhuje osobitnú pozornosť vďaka svojmu ekonomickému a spoľahlivému klimatizačnému vybaveniu.