Stacja do odzysku czynnika chłodniczego

Vacuum Pump

Pompki do odprowadzenia skroplin

Refrigeration Scale

Minifold Gauge

Testing Minifold

Pipe Tools

Handle Torch