ENTA-pojedyncza-www

Dodatkowe dane:

  • Gwarancja 24 miesiące
  • Zakres długości kręgu 3 m – 50 m
  • Norma miedzi: EN 12735-1
  • Norma izolacji: EN 1413:2009+A1:2013
Parametry
Ilość warstw izolacji 2
Grubość izolacji 9 mm
Kolor izolacji biały
Klasa odporności na ogień BL-s1, d0
Temperatura pracy od -40◦C do +90◦C
Przewodność cieplna λ10°C ≤ 0,036 W/(m*K)
λ40°C ≤ 0,040 W/(m*K)
λ(ϑm) = (36 + 0,087*ϑm + 0,00098*ϑm2)/1000 W/(m*K)
Przepuszczalność wody WS01
Przepuszczalność pary wodnej µ ≥  6300
Standardowa długość kręgu 25m

Pojedyncza rura miedziana z nakrętkami w otulnie PE

Izolowane rury miedziane do klimatyzacji i instalacji chłodniczych z nakrętkami. Fosforowe, odtleniane rury miedziane Cu-DHP 99,90% (CW024A) w stanie materiału R220 (wyżarzone), wygładzone wewnątrz i zabezpieczone na końcach.

Maksymalna zawartość srebra 0,015%. Zawartość fosforu: min. 0,015% - maks. 0,04%. Wymiary i cechy zgodne z PN-EN12735-1:2016, ASTMB280.

Izolacja - pianka polietylenowa do izolacji termicznej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Tolerancje wymiarowe zgodne z normą EN14313:2009+A1:2013. Przewodność cieplna wyrobów z pianką polietylenową nie zmienia się z czasem.

Rura miedziana w otulinie do klimatyzacji przeznaczona do stosowania w układach klimatyzacyjnych. Gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i estetyki układu. Właściwości użytkowe reakcji na ogień wyrobów z pianką polietylenową nie zmienia się z czasem.

Rozmiar rury (średnica x grubość ścianki)
Średnica rury Grubość ścianki rury miedzianej
¼'' / ⅜'' / ½'' 0,70 mm
¼'' / ⅜'' / ½'' / ⅝'' 0,80 mm
⅝'' / ¾'' / ⅞'' 1,00 mm
Dostępne grubości izolacji
Średnica rury: Grubość izolacji:
¼'' x 0,70 mm / ⅜'' x 0,70 mm / ½'' x 0,70 mm 6 / 9  mm
¼'' x 0,80 mm / ⅜'' x 0,80 mm / ½'' x 0,80 mm 6 / 9 mm
 ⅝'' x 0,80 mm 9  mm
 ⅝'' x 1,00 mm / ¾'' x 1,00 mm /  ⅞'' x1,00 mm 9  mm

* grubość izolacji 13/ 19/ 25 mm na zamówienie

Średnica zewnętrzna
Rozmiar średnica zewnętrzna
¼'' x 0,80 mm i ¼'' x 0,70 mm 6,35
⅜'' x 0,80mm i  ⅜'' x 0,70 mm 9,52
½'' x 0,80 mm  i ½'' x 0,70 mm 12,7
 ⅝'' x 0,80 mm / ⅝'' x 1,00 mm 15,88
¾'' x 1,00 mm 19,05
⅞'' x1,00 mm 22,22
rury miedziane do klimatyzacji
Podwójna rura miedziana w otulinie PE ENTAsplit Ultra Duo
ENTAsplit-Ultra-rgb-www
Pojedyncza rura miedziana w otulinie PE ENTAsplit Ultra
ENTA-podwojna-www
Podwójna rura miedziana z nakrętkami w otulinie PE
ENTA-pojedyncza-www
Pojedyncza rura miedziana z nakrętkami w otulnie PE
EntasplitDuo www
Podwójna rura miedziana w otulinie PE
Entasplitwww
Pojedyncza rura miedziana w otulinie PE