EntasplitDuo www

Dodatkowe dane:

  • Gwarancja 24 miesiące
  • Zakres długości kręgu 3 m – 50 m
  • Norma miedzi: EN 12735-1
  • Norma izolacji: EN 1413:2009+A1:2013
Parametry
Ilość warstw izolacji 3
Grubość izolacji 9 mm
Kolor izolacji biały
Klasa odporności na ogień BL-s1, d0
Temperatura pracy od -40°C do +90°C
Przewodność cieplna λ10°C ≤ 0,036 W/(m*K)
λ40°C ≤ 0,040 W/(m*K)
λ(ϑm) = (36 + 0,087*ϑm + 0,00098*ϑm2)/1000 W/(m*K)
Przepuszczalność wody WS01
Przepuszczalność pary wodnej µ ≥  6300
Standardowa długość kręgu 20 m

Podwójna rura miedziana w otulinie PE

Podwójne izolowane rury miedziane do klimatyzacji i instalacji chłodniczych. Fosforowe, odtleniane rury miedziane Cu-DHP 99,90% (CW024A) w stanie materiału R220 (wyżarzone), wygładzone wewnątrz i zabezpieczone na końcach.

Maksymalna zawartość srebra 0,015%. Zawartość fosforu: min. 0,015% - maks. 0,04%. Wymiary i cechy zgodne z PN-EN12735-1:2016, ASTMB280.

Izolacja - pianka polietylenowa do izolacji termicznej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Tolerancje wymiarowe zgodne z normą EN14313:2009+A1:2013. Przewodność cieplna wyrobów z pianką polietylenową nie zmienia się z czasem.

Rura miedziana w otulinie do klimatyzacji przeznaczona do stosowania w układach klimatyzacyjnych. Gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i estetyki układu. Właściwości użytkowe reakcji na ogień wyrobów z pianką polietylenową nie zmienia się z czasem.

Rozmiar rury (średnica x grubość ścianki)
Średnica rury Grubość ścianki rury miedzianej
¼'' - ⅜'' ⁄ ¼'' - ½'' 0,7 lub 0,8 mm
¼'' - ⅝'' ⁄ ⅜'' - ⅝'' 0,7-0,8-1.0 mm
Dostępne grubości izolacji
Średnica rury: Grubość izolacji:
¼'' x 0,8 mm - ⅜'' x 0,8 mm 6 mm / 9 mm
 ¼'' x 0,8 mm - ½'' x 0,8 mm 6 mm / 9 mm
 ¼'' x 0,8 mm - ⅝'' x 0,8 mm 6 mm / 9 mm
⅜'' x 0,8 mm - ⅝'' x 1,0 mm 6 mm / 9 mm
¼'' x 0,7 mm - ⅜'' x 0,7 mm 6 mm / 9 mm
 ¼'' x 0,7 mm - ½'' x 0,7 mm 6 mm / 9 mm
 ¼'' x 0,7 mm - ⅝'' x 0,8 mm 6 mm / 9 mm
 ¼'' x 0,8 mm - ⅝'' x 1,0 mm 6 mm / 9 mm
rury miedziane do klimatyzacji
Podwójna rura miedziana w otulinie PE ENTAsplit Ultra Duo
ENTAsplit-Ultra-rgb-www
Pojedyncza rura miedziana w otulinie PE ENTAsplit Ultra
ENTA-podwojna-www
Podwójna rura miedziana z nakrętkami w otulinie PE
ENTA-pojedyncza-www
Pojedyncza rura miedziana z nakrętkami w otulnie PE
EntasplitDuo www
Podwójna rura miedziana w otulinie PE
Entasplitwww
Pojedyncza rura miedziana w otulinie PE