COOKIEBELEID

Dit beleid inzake het gebruik van cookies (“Beleid“) wordt uitgelegd hoe wij cookies en andere soortgelijke technologieën gebruiken om gebruikers te herkennen die Onze websites bezoeken (“Website“), wordt uitgelegd wat deze technologieën zijn en waarom wij ze gebruiken, en worden uw rechten uiteengezet.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die door de website die u bezoekt, op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen om bepaalde informatie over uw gebruik van de website op te slaan.

De term “cookie“wordt in deze mededeling gebruikt in ruime zin gebruikt en omvat alle soortgelijke technieken en technologieën, met inbegrip van trackingpixels, webbakens en logbestanden.

SOORTEN INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD EN DE REDENEN WAAROM DAT GEBEURT

Cookies helpen ons om beter te begrijpen hoe u onze Website gebruikt en stellen ons daardoor onder andere in staat om bezoekers van de Website een meer gepersonaliseerde en consistente ervaring te bieden.


Hieronder vindt u voorbeelden van het soort informatie dat wij via cookies verzamelen:

 • het aantal gebruikers dat de Site bezoekt, de bekeken pagina’s, de kliks op de site en de totale duur van de navigatie op de Website,
 • de naam van de site die u bezocht vóór onze Website,
 • of u de Website voor de eerste keer bezoekt of een terugkerende bezoeker bent,
 • weergavevoorkeuren (b.v. taal, enz.).

Houd er rekening mee dat we uw naam of e-mailadres niet verzamelen via cookies.

Daarnaast stellen cookies ons in staat om:

 • uw bezoek aan te passen – wij kunnen de tijdens uw bezoek verzamelde informatie gebruiken om uw volgende bezoek aan onze Website te vergemakkelijken,
 • om de reclame- en marketingboodschappen die op de Website verschijnen, zowel de onze als die van andere partijen, op maat te maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het identificeren van functies van onze Website die voor u interessant zijn en het aanbevelen van geschikte accessoires voor de aangeboden producten,
 • analyse van klantentrends: wij verzamelen informatie over bezoeken aan onze Website en analyseren deze in geaggregeerde vorm. Dit soort enquêtes is bedoeld om trends onder de bezoekers van onze Website vast te stellen, niet om informatie over een specifieke bezoeker te analyseren.

SOORT GEBRUIKTE COOKIES

Wij gebruiken cookies van derden om verschillende redenen. Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk om onze Website te laten functioneren en/of u basisfunctionaliteit te bieden – deze noemen wij “trefwoorden” koekjes. Andere cookies stellen ons in staat uw interesses te volgen en te richten en uw ervaring op onze Website te verbeteren. Andere partijen gebruiken ook cookies via onze Website voor reclame, analytische en andere doeleinden. De specifieke soorten cookies, de onze en die van derden, die via onze Website worden aangeboden en de doeleinden die zij dienen, worden hieronder in meer detail beschreven.

EIGEN COOKIES

Deze cookies worden door ons aangemaakt. Ze worden voornamelijk gebruikt om u in staat te stellen op onze Website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zij kunnen ook analytische activiteiten ondersteunen.

COOKIES VAN DERDEN

Naast onze eigen cookies kunnen sommige derden cookies op uw computer plaatsen, er toegang toe krijgen en er web beacons aan koppelen. Deze cookies maken het mogelijk dat functies of functionaliteiten van derden op of via de Website beschikbaar worden gesteld. Andere entiteiten die deze cookies plaatsen, kunnen uw apparaat herkennen, zowel wanneer u onze Website bezoekt als wanneer u bepaalde andere websites bezoekt.

 

De soorten cookies die wij op de Website gebruiken, van onszelf en van derden, zijn de volgende:

 • Belangrijke cookies voor de Website: deze cookies zijn noodzakelijk om de op de Website beschikbare diensten te verlenen en om bepaalde functies van de Website te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde zones waarvoor registratie vereist is. Zij zijn absoluut noodzakelijk om de gebruiker toegang te verschaffen tot de Website en kunnen niet worden verwijderd zonder de functionaliteit ervan aan te tasten;
 • functionele cookies: deze cookies stellen u in staat op onze Website te surfen of bepaalde functies ervan te gebruiken, zoals het onthouden van uw taalvoorkeur. Net als bij de belangrijkste cookies kan het uitschakelen van deze cookies gevolgen hebben voor het gebruik van bepaalde functies van de Website, zoals de gebruikersvoorkeuren;
 • analytische cookies: deze cookies stellen ons of onze externe analytics providers in staat om (geaggregeerde en anonieme) statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Website door u en anderen;
 • cookies voor online-reclamegedrag: deze cookies, die door onze externe reclamepartners worden verstrekt, verzamelen verschillende soorten gegevens over uw surfgedrag en uw voorkeuren met betrekking tot producten en diensten. Deze informatie stelt ons en onze externe reclameproviders in staat om relevante reclame te tonen op onze Website en andere websites die u bezoekt.

Om verschillende soorten cookies te weigeren, volgt u de instructies in het gedeelte “Cookies beheren” hieronder.

DE DUUR VAN DE OPSLAG VAN COOKIES OP HET APPARAAT

De duur van de opslag van cookies op het apparaat van een gebruiker kan variëren naar gelang van de categorie waartoe zij behoren: zij kunnen tijdelijk of permanent zijn.

TYMCZASOWE PLIKI COOKIE

Używamy tymczasowych plików cookie na wszystkich naszych bezpiecznych stronach, aby przypisać i zarejestrować identyfikator sesji. Użytkownik może przeglądać całą naszą Witrynę bez żadnych przerw. Identyfikator ten jest również używany dla celów sprawozdawczości wewnętrznej. Nie pozwala to na identyfikację użytkownika po nazwisku i tego typu pliki cookie nie pozostawiają żadnych informacji możliwych do odzyskania na dysku twardym użytkownika. Większość naszych własnych plików cookie należy do tej kategorii i wygasają one po zamknięciu przeglądarki internetowej.

TIJDELIJKE COOKIES

Wij gebruiken tijdelijke cookies op al onze beveiligde pagina’s om een sessie-ID toe te wijzen en te registreren. De gebruiker kan zonder onderbreking op onze gehele Website surfen. Deze identificatiecode wordt ook gebruikt voor interne rapportagedoeleinden. Hiermee wordt de gebruiker niet bij naam geïdentificeerd en dit soort cookies laat geen terughaalbare informatie achter op de harde schijf van de gebruiker. De meeste van onze eigen cookies vallen in deze categorie en verlopen wanneer u uw browser sluit.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Pliki cookie umieszczamy na urządzeniu użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody. Użytkownik sam decyduje, czy zaakceptować pliki cookie, czy je odrzucić. Aby odrzucić pliki cookie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

PERMANENTE COOKIES

Onze eigen cookies en die van derden kunnen permanente cookies zijn. Zij stellen ons in staat het gedrag van bezoekers over een langere periode te begrijpen of de gebruiker extra functies te bieden met betrekking tot verzoeken om aanpassing van de Website en inhoud die de gebruiker heeft opgeslagen of bewaard. Zij kunnen een paar uur, een week of vele jaren op de computer blijven, afhankelijk van hun functie. Dit betekent dat deze cookies blijven bestaan wanneer u uw browser sluit en door onze Website kunnen worden gebruikt om uw computer te herkennen wanneer u uw browser op een later tijdstip opnieuw opent.

COOKIEBEHEER

Wij plaatsen alleen cookies op uw apparaat als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Het is aan de gebruiker om te beslissen of hij cookies accepteert of weigert. Om cookies te weigeren, volgt u de onderstaande instructies:

ALLE COOKIES

U kunt uw voorkeuren gebruiken om alle soorten cookies te ontvangen door ze vanuit uw browser te beheren. Aangezien de manieren om cookies te activeren of te deactiveren van browser tot browser verschillen, gelieve het helpmenu van uw browser te raadplegen voor meer informatie over uw cookievoorkeuren. U kunt uw browser ook op elk moment zo instellen dat wordt aangegeven wanneer u een cookie ontvangt en dat u kunt beslissen of u dit al dan niet aanvaardt. Cookies lezen in geen geval gegevens van uw harde schijf en kunnen op elk moment van uw computer worden verwijderd. Momenteel is het technisch onmogelijk om instellingen tussen browsers en apparaten (computer of smartphone) te synchroniseren. Deze moeten afzonderlijk worden ingesteld in elke browser/apparaat die u gebruikt en telkens wanneer u een nieuwe browser of een nieuw apparaat gebruikt. Wij wijzen u erop dat als u ervoor kiest cookies te blokkeren of uit te schakelen, dit van toepassing zal zijn op alle cookies en de gevolgen gevolgen zullen hebben voor de functionaliteit van de website. Deze worden besproken in het gedeelte onmiddellijk hierna.

ANALYTISCHE COOKIES

Om analytische cookies die worden beheerd door onze externe analytics partners uit te schakelen, moet u gebruik maken van de uitschakelmechanismen in uw browser die hierboven zijn besproken of van de opt-out mechanismen die door onze analytics providers worden ondersteund:

COOKIES VOOR ONLINERECLAME

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over browserreclame op maat en hoe u kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst zodat u reclame op maat kunt ontvangen, kunt u klikken op de link Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-OutDigital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out lub Your Online Choices, om af te zien van het ontvangen van op maat gemaakte reclame van entiteiten die deelnemen aan deze programma’s. Om u af te melden van Google Analytics voor display-advertenties of om Google Network Ads aan te passen, gaat u naar de Google Ads instellingenpagina.

Deze cookies, die door ons of onze reclamepartners worden geplaatst, verzamelen verschillende soorten gegevens over uw surfgedrag en uw voorkeuren voor producten en diensten. Deze informatie stelt ons en onze partners in staat om relevante reclame op hun websites te plaatsen.

GEVOLGEN VAN HET DEACTIVEREN VAN COOKIES

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kunt u nog steeds sommige delen van onze website gebruiken. Het is echter mogelijk dat sommige nuttige functies niet meer werken, afhankelijk van welke cookies worden gedeactiveerd.

CONTACTEER ONS

Als u vragen heeft over het gebruik van cookies op onze Website, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: biuro@entalpaeurope.eu.

Voor algemene informatie over de soorten informatie die wij over u verzamelen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u ook naar onze (link naar Privacybeleid).

BEHEERDER VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De beheerder van de persoonsgegevens is Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met zetel in Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, ingeschreven in het register van ondernemers van het Nationaal Gerechtsregister dat wordt bijgehouden door de Districtsrechtbank voor Łódź-Śródmieście in Łódź, XXe economische afdeling van het Nationale Register van Rechtbanken onder KRS-nummer 0000623946, NIP 8272310279, REGON 364738577.