PRIVATLIVSPOLITIK

Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /selskab med begrænset ansvar/ med hjemsted i Sieradz respekterer brugernes privatliv og beskytter de persondata, som vi behandler. Indsamling, behandling og videregivelse af persondata sker i overensstemmelse med Persondataforordningen. Nedenfor er det beskrevet, hvordan persondata behandles, når du gør brug af vores internetside (“INTERNETSIDE”).

ADMINISTRATOR AF PERSONDATA

Administratoren af persondata er Entalpia Europe selskab med begrænset ansvar med hjemsted i Sieradz, ul. Polska Organizacja Wojskowa 64A, 98-200 Sieradz, indført i Virksomhedsregisteret under det Nationale Domstolsregister ført af Byretten for Łódź-Śródmieście i Lodz XX Afdeling for Handelssager og det Nationale Domstolsregister med nummer KRS 0000623946, NIP /skattenummer/ 8272310279, REGON /statistisk nummer/ 364738577 (“ENTALPIA” eller “VI”).

HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI?

Du kan frit gøre brug af vores internetsider, uden at angive nogen form for personoplysninger. ”Alle data (fx fornavn, efternavn, køn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse), som direkte eller indirekte identificerer (“PERSONDATA” eller “data”) som du stiller til rådighed for os ved hjælp af Internetsiderne (eller på anden måde, når du kommunikerer med Entalpia), behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Vi behandler de persondata, som du overdrager Os i forbindelse med indgåelsen af en transaktion med Os eller under kontakt med Os. Det er i særdeleshed data i forbindelse med indgåelse af aftaler eller i forbindelse med henvendelse til Os om tiltag, inden indgåelsen af en aftale, ved korrespondance eller andre former for kontakt med Os, henvendelse om udstedelse af faktura eller andre dokumenter, indgivelse af reklamation indenfor rammerne af forbrugerrettigheder eller garanti, ophævelse af aftale eller tilbagetræden fra denne, abonnement på Nyhedsbrev eller registrering i Internetbutikken. Persondata kan ligeledes stamme fra værge, fuldmagtsgiver i tilfælde af udstedt fuldmagt, arbejdsgiver eller en part, som har indgået en aftale med os.

I tilfælde af at der foretages betaling via banken, betalingsinstitution eller en anden enhed, modtager vi information om den bankkonto, hvorfra betalingen blev foretaget, eller den bankkonto, hvortil der tilbagebetales til fordel for dig.

Vi kan ligeledes behandle data, som relaterer til din adfærd, vedrører de af dig gennemførte transaktioner, arkiv over korrespondancer og kontakter med Os, aktivitet på Vores internetside og i internetbutikken, på vores profil på sociale medier eller vores konti på sider tilhørende tredjepart, så som: de produkter, der er set på, Ip-adresse, identifikation af udstyr, data fra cookiefiler og lokalisering, korrespondance og kontakter, anmeldelser om Os og de af Os tilbudte produkter samt ydelser.

I tilfælde af nødvendigheden af at forfølge eller sikre krav, kan vi med henblik herpå behandle sådanne data som: PESEL-nummer (personnummer), NIP (skattenummer) eller adresse, som er indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, fx. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (Centralregisteret om Erhvervsdrivende), Krajowego Rejestru Sądowego (Domstolsregisteret), REGONs internetbase (statistisk register) eller andre offentligt tilgængelige optegnelser og registre, som primært føres af domstole eller organer, som er en del af den offentlige administration.

 

De indsamlede data omfatter i særdeleshed:

 • efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse (samt firmanavn, virksomhedens adresse, virksomhedens kontaktinformation og andre virksomhedsoplysninger, såfremt du gør brug af internetsiden eller Entalpia-produkter);
 • bekræftelse på at være logget på, hvis du opretter en konto på Internetsiden; betalingsoplysninger, så som forsendelsesadresse, kredit- eller debitkortnummer, verifikationsnummer og gyldighedsdato;
 • information om indkøb eller andre transaktioner med Entalpia;
 • information om kundebetjening og samspil med Entalpias serviceafdeling;
 • information om attributter du vælger, i forbindelse med dit udstyr; og/ eller
 • al anden information, som du beslutter dig til at overdrage direkte til Entalpia i forbindelse med brugen af vores Internetside.

Under brugen af Internetsiden indsamler vi ligeledes visse informationer på en automatiseret måde, nogle gange ved hjælp af andre virksomheder, som virker på vores vegne og gør brug at forskellige slags teknologi, herunder cookiefiler og lignende redskaber. Vi indsamler og analyserer information, så som din Ip-adresse, type webbrowser, webbrowserens sprog, operativsystem, land hvor du har fået adgang til ydelsen, programmets attributter og udstyr (herunder identifikator af udstyr), viderestillende sider og indgangssider samt URL-adresser, typer platforme, antal klik, hentede filer, domænenavne, de ønskede sider, de sider, du har været på samt rækkefølgen for besøgene, hvor lang tid du har brugt på de enkelte sider, de betingelser, du gør brug af under søgning på vores Internetsider, dato og tidspunkt, når du anvender den pågældende Internetside, og du videresendte, fremsendte eller anbragte indhold, logbog over fejl samt anden lignende information.

Når du “Synes godt om” eller “følger” Entalpia på sider som LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube eller andre sociale medier, kan vi indsamle data, herunder dit efternavn, e-mailadresse samt alle af dig afgivne kommentarer eller indhold, som er væsentligt for Entalpia. Vi indsamler ligeledes dine data, når du skriver dig op til en af vores kampagner eller sender information til os, ved hjælp af portaler med sociale medier. I tilfælde af brug af delefunktionen på sociale medier, plug-in på disse sider eller lignende på siden entalpiaeurope.eu, vil relevante platforme med sociale medier kunne se dit besøg på Entalpias websider.

Nærværende webside indeholder såkaldte cookie-filer. For mere information om vores indsamling af cookie-filer, opfordrer vi til at gøre sig bekendt med informationen om brugen af cookie-filer cookie.

Websiden kan indeholde links til andre internetsider. Vi er ikke ansvarlige for principperne for beskyttelse af privatlivet, som anvendes af ejere af andre internetsider, hvis links befinder sig på vores Internetside. Vi skal bede dig gøre dig bekendt med indholdet af de erklæringer om privatlivsbeskyttelse, som er anbragt på andre internetsider.

HVAD ER FORMÅLET VED BEHANDLING AF PERSONDATA, HVAD ER GRUNDLAGET FOR DENNE OG I HVILKEN PERIODE?

 • Dine persondata behandles med henblik på:

  • gennemførelse af aktiviteter på baggrund af dine fremsatte ønsker, inden du indgår en aftale med Os (fx afgivelse af prisoverslag på varer eller ydelser, information om varens tilgængelighed, prisforhandlinger) med afsæt i Persondataforordningen art. 6, stk. 1 litera b – i den periode, som er nødvendig for at gennemføre disse aktiviteter;
  • indgåelse og gennemførelse af aftaler på baggrund af Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b) – i den periode, som er nødvendig for at gennemføre aftalen;

  opfyldelse af de os påhvilende lovgivningsmæssige forpligtelser på baggrund af Persondataforordningens art. 6 stk. 1 litera c, som omfatter:

    1. forpligtelser som følge af ansvar for fejl (hvis aktuelt) – i den periode, ansvaret for fejl er gældende,
    2. forpligtelser som følge af tilbagetræden – i den periode, som er nødvendig for at gennemføre de forpligtelser, som følger af tilbagetræden fra aftalen,
    3. forpligtelser som fremgår af skatte- og bogføringsbestemmelser herunder udstedelse af faktura eller andre krævede dokumenter − i den periode, det er nødvendigt for udstedelse af faktura eller andre krævede dokumenter, og herefter i den periode, som det ved lov er krævet af opbevare disse,
    4. opbevaring af data med henblik på at dokumentere opfyldelse af pligten til ansvarlighed og andre pligter, som fremgår af bestemmelserne om beskyttelse af persondata – i den periode, hvor der gælder et ansvar herfor;
 • gennemførelse af Internetbutikkens eller tredjeparts juridisk begrundede interesser på baggrund af Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litera f:
    1. interne administrative formål (i særdeleshed analyse, udførelse af statistik, oprettelse af oversigter, undersøgelse af kundernes tilfredshed og behovet for internetbutikkens funktion, forbedring af strukturer og indholdet af internetsiden, udvikling og forbedring af internetsiden gennem analyser på basis af brugernes fælles adfærd på siden, forbedring af de tilbudte produkter og ydelser) – i den periode, aftalen er gældende, eller indtil afslutningen af de tiltag, der på din begæring er udført, i tilfælde af at det ikke er kommet til indgåelsen af en aftale,
    2. understøttelse af kundebetjening og information om ændringerne i internetbutikkens funktion – i den periode aftalen er gældende eller indtil afslutningen af de tiltag, der på din begæring er udført, i tilfælde af at det ikke er kommet til indgåelsen af en aftale,
    3. deltagelse i konkurrencer eller spørgeskemaer – i den tid, det er nødvendigt for at gennemføre konkurrencerne samt uddeling af Priser, dog ikke længere end indtil Deltageren har modsat sig dette,
    4. direkte marketing af produkter og serviceydelser, herunder gennemførelsen af direkte marketing af Vores ydelser og produkter eller tredjeparts produkter og ydelser (præsentation af tilbud på varer og tjenesteydelser, specialtilbud) – indtil du har modsat dig dette,
    5. beskyttelse mod misbrug samt garanti for sikkerheden for personer og ejendom – indtil kravene er forældet eller i tilfælde af at vi forfølger krav eller informerer relevante myndigheder, så længe sagsbehandlingen herom foregår,
    6. garanti for sikkerhed i nettet og for information − indtil kravene er forældet eller ophør af vores ansvar for overholdelse af pligten til ansvarlighed som angivet i bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger,
    7. fastlæggelse, forfølgelse, sikring af krav eller sikring mod krav, som kan være forbundet med krænkelse af aftalebetingelser eller juridiske forpligtelser – indtil kravet er forældet;
 • på baggrund af selvstændig udtrykt samtykke, fx til modtagelse af Nyhedsbrev eller direkte marketing af produkter og serviceydelser, herunder gennemførelsen af direkte marketing af Vores ydelser og produkter eller tredjeparts produkter og ydelser (præsentation af tilbud på varer og tjenesteydelser, kampagner, information om begivenheder og specielle tiltag, specialtilbud) på baggrund af Persondataforordningens art. 6 stk. 1 litera a (såfremt den person, disse data vedrører, har udtrykt samtykke til behandling af sine persondata til et eller flere konkrete formål) – indtil du tilbagekalder samtykket til databehandling, uden at dette har indflydelse på lovmedholdeligheden af den behandling, som er gennemført på basis af samtykket, inden dette blev trukket tilbage, og efter at have tilbagetrukket samtykket i en periode, som er nødvendig for gennemførelsen af ovennævnte formål (såfremt dette eksisterer).

ER DU FORPLIGTET TIL AT ANGIVE PERSONDATA

Din angivelse af persondata er frivillig, men nødvendig for de formål, for hvilke de behandles; Det er ikke et lovkrav, at du angiver persondata, og du er ikke forpligtet til at angive disse. I tilfælde af at de af dig angivne persondata forestår med henblik på at indgå en aftale med Os, er angivelsen af persondata en betingelse for indgåelsen af denne aftale. Det er i denne situation frivilligt at afgive persondata, men manglende afgivelse medfører manglende mulighed for at indgå aftale. Manglende angivelse af dine persondata kan gøre det umuligt:

 • at foretage indkøb i vores internetbutik og gennemføre bestillinger,
 • gennemførelse af aktiviteter på baggrund af dine fremsatte ønsker, inden du indgår en aftale med Os (fx afgivelse af prisoverslag på varer eller ydelser, information om varens tilgængelighed, prisforhandlinger),
 • registrering i internetbutikken,
 • udstedelse af faktura eller andre krævede dokumenter som gennemførelse af skatteafregninger,
 • behandling af reklamation indenfor rammerne af ansvar for fejl eller garanti eller andre til Os rettede forhold,
 • behandling og gennemførelse af pligter som følge af tilbagetræden fra aftalen eller opsigelsen af denne,
 • abonnement på Nyhedsbrev,
 • præsentation af tilbud på varer og tjenesteydelser, brug af kampagnetilbud, begivenheder, tiltag samt specialtilbud

HVEM HAR ADGANG TIL PERSONDATA?

Vi har implementeret relevante tekniske og organisatoriske midler med henblik på at beskytte dine persondata mod at gå tabt, ødelagt, eller beskadiget på baggrund af uautoriseret adgang. Det antal personer, som har adgang til personoplysninger, er begrænset.

Modtagerne af dine personoplysninger er virksomheder, der leverer arbejde eller ydelser for os, og i den forbindelse har de brug for dine persondata:

 • Vores bemyndigede medarbejdere og samarbejdspartnere,
 • virksomheder, som på vores vegne behandler data og leverer ydelser:
    1. indenfor IT eller som stiller teleinformationsredskaber til rådighed for os, eller plads på servere eller internetsider,
    2. rådgivere, konsulenter samt kontrol af regnskaber, revision, bogføring og skatterådgivning
    3. indenfor marketing, analyse og udvikling,
 • andre administratorer:
    1. virksomheder, som driver post- og kurervirksomhed,
    2. leverandører, som foretager transport af forsendelser eller leverer spedition,
    3. virksomheder som servicerer betalinger (banker, betalingsinstitutioner, andre enheder) samt udfører kredit- eller udlånsvirksomhed,
    4. forsikringsselskaber,
    5. virksomheder, som leverer juridisk rådgivning,
    6. virksomheder, som beskæftiger sig med inddrivelse eller køb af tilgodehavender,
    7. virksomheder fra Sælgerens virksomhedsgruppe i forbindelse med de af disse virksomheder tilbudte produkter og serviceydelser;
 • virksomheder og myndigheder, som vi er forpligtet eller bemyndiget til at overdrage persondata på basis af almindeligt gældende lovgivning, herunder virksomheder samt myndigheder, som er bemyndiget til at kræve adgang til persondata på basis af almindeligt gældende lovgivning.

Persondata kan videregives til selskaber fra Sælgers virksomhedsgruppe eller eksterne serviceleverandører, som befinder sig udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Såfremt et sådant land ikke garanterer et tilsvarende niveau af beskyttelse af persondata, gør vi brug af relevante midler til at sikre en relevant beskyttelse af persondata, hvor vi indføjer en standard aftaleklausul, som er bekræftet af EU-kommissionen, eller en anden løsning (for at modtage en kopi af sådanne sikkerhedsmidler, bedes den person oplysningerne vedrører, tage kontakt til inspektøren for beskyttelse af persondata hos Entalpia).

HVAD ER BRUGERENS RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN AF PERSONDATA

Husk, at du besidder nærmere bestemte rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine persondata:

 • ret til adgang til dine persondata (Persondataforordningens art. 15),
 • ret til korrigering af dine persondata (Persondataforordningens art. 16),
 • ret til at blive glemt – sletning af data (Persondataforordningens art. 17),
 • ret til begrænsning af behandlingen af dine persondata (Persondataforordningens art.18),
 • ret til overførsel af persondata (Persondataforordningens art. 20), 
 • ret til modsætte sig behandlingen af persondata (Persondataforordningens art. 21),
 • ret til at træde tilbage fra det afgivne samtykke på et hvilket som helst tidspunkt, uden at dette har indflydelse på lovmedholdeligheden af den behandling, som er gennemført på basis af samtykket, inden dette blev trukket tilbage, for så vidt behandlingen foretages på basis af samtykke (Persondataforordningens art. 7 stk. 3).

Du kan udøve dine rettigheder direkte, ved at tage kontakt til Entalpias Inspektør for Beskyttelse af persondata på adressen RODO@entalpiaeurope.eu.

Du har ligeledes ret til at indgive en klage til Direktøren for Styrelsen til Beskyttelse af Persondata, såfremt det konstateres, at behandlingen af dine persondata er i strid med lovbestemmelserne.