INTERNE REGLER FOR ANVENDELSE AF COOKIE-FILER

Interne regler for anvendelse af cookie-filer (“Disse Regler ”) forklarer, hvordan vi anvender cookies og anden tilsvarende teknologi til genkendelse af brugere, som besøger vores websted  (“Websted”), forklarer hvad teknologien består i og hvorfor vi gør brug af den, og også brugerens rettigheder.

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Cookies er små tekstfiler, som indeholder information, der af den besøgende internetside lagres på brugerens computer eller mobile udstyr, med henblik på at gemme visse oplysninger om brugen af internetsiden.

Begrebet “cookie” anvendes i nærværende dokument i bred betydning, og omfatter alle lignende teknikker og teknologier, herunder sporingspixel, navigeringssignaler i nettet og filer fra logbogen.

DE INDSAMLEDE TYPER INFORMATION OG ÅRSAGEN TIL INDSAMLINGEN

Cookiefiler hjælper os med bedre at forstå den måde, hvorpå brugeren gør brug af vores Websted, og som følge deraf tillader det os blandt andet at tilbyde de, der besøger vores websted, en mere personaliseret og sammenhængende oplevelse.


Her er eksempler på den type information, som vi indsamler ved hjælp af cookies:

 • antallet af brugere, som besøger webstedet, antal besøgte sider, klik foretaget på siden, og den samlede tid besøget på webstedet har taget,
 • navnet på det websted, som er besøgt inden vores Websted,
 • om brugeren besøger webstedet første gang eller om det er et fornyet besøg,
 • præferencer med hensyn til visning (fx sprog og lign.).

Man skal huske på, at vi ved hjælp af cookiefiler ikke indsamler brugerens for- eller efternavn eller dennes e-mailadresse.

Yderligere gør cookies det muligt for os at:

 • tilpasse besøget — vi kan gøre brug af information indsamlet under brugerens besøg, for at lette efterfølgende besøg på vores websted,
 • tilpasning af reklamemeddelelser og marketing, som vises på webstedet, både vores egen samt de, der stammer fra andre virksomheder. Det er for eksempel forbundet med identificeringen af de funktioner på vores websted, som brugeren er interesseret i, og anbefalingen af relevant tilbehør til de tilbudte produkter,
 • analyse af kundetrends: vi indsamler information om besøg på vores Websted og analyserer denne efter at have sorteret oplysningerne. Den slags undersøgelser har til formål at identificere trends blandt de besøgende på vores Websted, og ikke en analyse af information om den konkrete besøgende.

DE FORSKELLIGE TYPER ANVENDTE COOKIEFILER

Vi gør af flere grunde brug af cookies fra andre virksomheder. Nogle cookies er nødvendige ud fra et teknologisk synspunkt, for at få vores websted til at virke og/ eller sikre grundlæggende funktioner til brugeren — disse kalder vi “afgørende” cookie-filer. Andre cookies gør det muligt for os at følge og angive retningen for brugerens interesser, samt at forbedre oplevelsen fra brugen af vores Websted. Andre virksomheder betjener ligeledes cookies ved hjælp af vores Websted med henblik på reklamer, analyser og andet. Konkrete typer cookies, vores og de, som stammer fra andre virksomheder, som betjenes ved hjælp af vores Websted samt de formål, som de opfylder, er omtalt i detaljer nedenfor.

EGNE COOKIES

Disse cookiefiler er udviklet af Os. Disse bruges overvejende til at give tilladelse til at se indholdet af vores Websted og gøre brug af dets funktioner. De kan ligeledes hjælpe med analytiske funktioner.

COOKIES FRA ANDRE VIRKSOMHEDER

Bortset fra vores egne cookies, kan visse tredjeparter anbringe cookies på brugerens computer, få adgang til disse og forbinde navigationssignaler på internettet med disse. Disse cookies gør det muligt af stille funktioner eller funktionalitet fra andre virksomheder til rådighed på Webstedet eller ved hjælp af dette. Andre virksomheder, som anbringer disse cookies, kan genkende brugerens udstyr, både når de besøger vores Websted, og når de besøger visse andre internetsider.

 

Den type cookies, som vi gør brug af på Webstedet, egne og fra andre virksomheder, er følgende:

 • Cookies, som er afgørende for Webstedet: Disse cookies er nødvendige for at levere de ydelser, som er tilgængelige på Webstedet samt for at gøre brug af nogle af dets funktioner, så som adgang til sikre områder, som kræver registrering. De er ubetinget nødvendige for at sikre brugeren adgang til Webstedet, og det er ikke muligt at afvise disse, uden at det går ud over funktionaliteten;
 • funktionelle cookies: disse cookiefiler gør det muligt at åbne og se vores Websted eller gøre brug af nogle af dets funktioner, så som at huske sprogpræferencerne. Lige som i tilfælde af afgørende cookies, kan afbrydelsen af disse filer have indflydelse på brugen af visse af Webstedets funktioner, så som brugerens præferencer;
 • analytiske cookies: disse cookies gør det muligt for os eller vores eksterne leverandører af analytiske ydelser at indsamle statistiske data (gruppedata, anonyme) vedrørende brug af Webstedet for den enkelte bruger og andre personer;
 • cookies vedrørende adfærd forbundet med internetreklamer: disse cookies leveres gennem vores eksterne samarbejdspartnere indenfor reklame, og indsamler forskellige slags data om brugerens vaner med hensyn til brug af internetsider, og også om dennes præferencer vedrørende produkter og serviceydelser. Denne information gør det muligt for os og vores eksterne reklameleverandører at vise relevante reklamer på vores Websted og andre besøgte sider.

For at afvise de forskellige slags cookies, skal man gå frem i overensstemmelse med vejledningen angivet i nedenstående kapitel ”Styring af cookies”.

DEN PERIODE COOKIES GEMMES PÅ UDSTYRET

Den periode cookies gemmes på udstyret kan variere afhængigt af den kategori, de tilhører: de kan være midlertidige eller faste.

MIDLERTIDIGE COOKIES

Vi bruger midlertidige cookies på alle vores sikre sider, således at vi kan tildele og registrere en identifikator for internetsessionen. Brugeren kan browse hele vores Websted uden afbrydelser. Identifikatoren anvendes ligeledes med henblik på intern rapportering. Den muliggør ikke identificering af brugeren på baggrund af efternavn, og den slags cookies efterlader ikke nogen information, som det er muligt at hente på brugerens harddisk. De fleste af vores cookies hører til denne kategori, og disse udløber og forsvinder efter at have lukket webbrowseren.

FASTE COOKIES

Vores egne cookies og cookies fra andre virksomheder kan være faste cookies. De gør det muligt at forstå de besøgendes adfærd over længere tid eller for at sikre brugeren yderligere funktioner i forbindelse med krav om tilpasning af Webstedet til dennes behov samt de værdier, brugeren har lagret eller gemt. Afhængigt af deres funktion kan de forblive på computeren i nogle timer, en uge eller mange år. Det betyder, at de cookies forbliver, efter at browseren er lukket, og kan anvendes af vores Websted til at identificere brugerens computer, når denne igen åbner browseren på et senere tidspunkt.

STYRING AF COOKIES

Cookies anbringes først på brugerens udstyr, efter at denne har samtykket i dette. Brugeren bestemmer selv, om vedkommende ønsker at acceptere cookies eller afvise disse. For at afvise cookies, skal man handle i overensstemmelse med nedenstående vejledning:

ALLE COOKIES

Man kan gøre brug af præferencer vedrørende modtagelse af alle slags cookies, ved at styre disse fra internetbrowser-niveau. Eftersom metoden til aktivering eller deaktivering af cookies er forskellig afhængig af internetbrowseren, skal man besøge internetbrowserens hjælp-menu, for at få mere information om præferencer i forhold til cookies. Man kan ligeledes til enhver tid konfigurere browseren således, at der i denne vises information om modtagelse af cookies, hvorefter brugeren beslutter, om vedkommende ønsker at modtage dem, eller ej. Cookies aflæser under ingen omstændigheder data fra harddisken, og de kan til enhver tid slettes fra computeren. For indeværende er synkronisering af indstillingerne mellem browserne og det forskellige udstyr (computer eller smartphone) ikke teknisk muligt. De skal indstilles enkeltvis i hver enkel browser/ udstyr, som brugeren gør brug af, og hver gang, de anvender en nu browser eller nyt udstyr. Man skal huske på, at såfremt brugeren beslutter sig for at blokere eller afbryde cookies, vil det blive anvendt på alle cookies, og følgerne vil have indflydelse på webstedets funktionalitet. Det omtales i kapitlet umiddelbart nedenfor.

ANALYTISKE COOKIES

For at blokere analytiske cookies, som administreres af vores eksterne analytiske partnere, skal man enten gøre brug af ovenfor omtalte blokeringsmekanismer i browseren, eller af mekanismerne til at give afkald på disse, som betjenes af vores leverandører af analytiske serviceydelser:

COOKIES VEDRØRENDE INTERNETREKLAME

Såfremt brugeren er interesseret i yderligere information om reklame i browseren, som er tilpasset til dennes behov, samt om hvordan man forhindrer anbringelsen af cookies på sin computer, som kan levere reklame tilpasset til individuelle behov, kan man klikke på linket Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-OutDigital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out eller Your Online Choices, for at blokere for modtagelsen af reklamer tilpasset individuelle behov fra de virksomheder, der deltager i disse programmer. For at blokere for modtagelse af ydelser fra Google Analytics, som har til formål at vise reklamer eller tilpasser reklamer fra Google netværket, kan man besøge siden med indstillinger af Google Ads.

Disse cookies, defineret af os eller vores samarbejdspartnere indenfor reklame, indsamler forskellige slags data om brugerens vaner med hensyn til brug af internetsider, og også om dennes præferencer vedrørende produkter og serviceydelser. Denne information gør det muligt for Os og Vores samarbejdspartnere af placere relevante reklamer på deres internetsider.

KONSEKVENSERNE AF DEAKTIVERING AF COOKIES

Såfremt brugeren beslutter sig for at blokere for serviceringen af cookies, vil man fortsat kunne gøre brug af visse dele af vores websted. Visse praktiske funktioner vil dog muligvis ikke virke, hvilket afhænger af, hvilke cookies der deaktiveres.

KONTAKT OS

I tilfælde af spørgsmål vedrørende brugen af cookies på vores Websted, kan man tage kontakt til Os på e-mailadressen: biuro@entalpaeurope.eu.

Generel information om forskellige typer information, som vi indsamler om brugeren og om, hvordan denne kan gøre brug af sine rettigheder til privatliv, befinder sig på vores (link til Privatlivspolitik).

ADMINISTRATOR AF PERSONDATA

Administratoren af persondata er Entalpia Europe selskab med begrænset ansvar med hjemsted i Sieradz, ul. Polska Organizacja Wojskowa 64A, 98-200 Sieradz, indført i Virksomhedsregisteret under det Nationale Domstolsregister ført af Byretten for Łodz-Śródmieścia i Lodz XX Afdeling for Handelssager og det Nationale Domstolsregister med nummer KRS 0000623946, NIP /skattenummer/ 8272310279, REGON /statistisk nummer/ 364738577.