układ zmiennego przepływu czynnika chłodniczego

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Před několika lety byly klimatizace symbolem luxusu a instalovaly se pouze ve vybraných objektech, dnes jsou klimatizací vybaveny stále častěji modernizované i nově postavené budovy. Ba co víc, standardem se dnes stávají klimatizační řešení využívající VRF systémy. Podívejme se tedy blíže na to, čím se takové řešení vyznačuje a proč stojí za to se o něj zajímat.

Co to jsou VRF systémy?

Systémy VRF rozumíme velmi komplexní chladicí systémy využívající současná technologická řešení. V nejzákladnějších variantách mohou fungovat pouze jako chladicí systémy, zatímco v rozšířenější podobě mohou sloužit jak ke chlazení, tak i k vytápění místností. Důvodem je především možnost obrátit chladicí okruh a použít tepelné čerpadlo s měničem, což umožňuje všem vnitřním jednotkám v daném systému pracovat v režimu vytápění nebo chlazení místností v závislosti na potřebách uživatele. Navíc je možné současně v některých místnostech topit a v jiných chladit, a to pomocí systému přenosu tepla z chlazených místností do těch, kde je třeba topit. Tím tak zdarma znovu získáváme teplo, když je přenášíme pomocí VRF systému mezi jednotlivými místnostmi.

VRF systém – popis a princip fungování

Hodně o VRF systému říká jeho jméno, tedy zkratka, za kterou se skrývá. Pochází z angličtiny a znamená Variable Refrigerant Flow, tedy proměnný průtok chladiva. Můžete se také setkat s variantou VRV – Variable Refrigerant Volume, odkazující se na proměnný objem chladiva. V obou případech se jedná o změnu proudu chladiva, které protéká výparníkem.

K této změně může docházet různými způsoby. Jednou z metod je použití proměnných otáček motoru – je regulován pomocí takzvaného měniče či invertoru. Proto se tento typ kompresoru nebo tepelného čerpadla nazývá invertorový. Jiným řešením jsou spirálové kompresory („scroll“), u kterých se regulace proudu média, které je přepravováno kompresorem, provádí dočasným zvednutím jedné ze spirál kompresoru. Přístroj pak přejde do chodu naprázdno,
a průtok chladiva, které je vháněno do zařízení, se sníží.

Jak vypadá instalace VRF systému?

VRF systémy jsou pro správné a efektivní fungování vybaveny
složitou elektronikou. Především máme co do činění s řídicími systémy pro každé jednotlivé zařízení, tedy pro jednotku, která je součástí systému. Kromě toho je připojeno skupinové řízení, které umožňuje ovládat všechna zařízení – tepelná čerpadla, klimatizace, klimakonvektory atd. – z jednoho místa, na dálku. Nezřídka se používají také další ochranná opatření, dovolující identifikovat výstražné stavy a také provádět průběžná měření spotřeby elektrické energie. Kromě toho se v každé vnitřní jednotce systému používají automatické expanzní ventily EEV, které umožňují přesně nastavit vnitřní podmínky panující v systému, a tedy i v jednotlivých místnostech objektu, v němž se nachází VRF systém.

I když se to nezdá, tak VRF systémy teprve čekají na svůj rozkvět.  Po dlouhou dobu se považovaly za nehodné pozornosti kvůli vysokým investičním nákladům, zejména ve srovnání s nákupem klimakonvektoru. Dnes se však invertorové kompresory stále častěji používají ve venkovních agregátech, díky čemuž se stavba VRF systému stává stále rentabilnějším řešením, které může zaručit velké úspory.

Naše články

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Před několika lety byly klimatizace symbolem luxusu a instalovaly se pouze ve vybraných objektech, dnes jsou klimatizací vybaveny stále častěji modernizované i nově…
Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Při rozhodování o koupi tepelného čerpadla obvykle věnujeme pozornost jeho parametrům. Zatímco nás nejvíce zajímá topný výkon zařízení a jeho cena, málokdy…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legální trh s chladivy s vysokým GWP (Global Warming Potential) se rok od roku zmenšuje. To vše díky kvótám (quota). V majestátu práva – tj. nařízení EU o F-plynech…

Naše výrobky