nielegalne czynniki chłodnicze

#SayNoToIllegalHFCs

Legální trh s chladivy s vysokým GWP (Global Warming Potential) se rok od roku zmenšuje. To vše díky kvótám (quota). V majestátu práva – tj. nařízení EU o F-plynech a polského zákona o F-plynu – se každým rokem snižuje počet tun ekvivalentního oxidu uhličitého (t CO2eq) chladiv, která lze na domácí trh přivážet ze zemí mimo EU. V roce 2021 činila kvóta 45 % základní hodnoty – z roku 2015. Znamená to méně chladiv na trhu? Nemusí. V Polsku (podle Databáze zpráv Institutu průmyslové chemie) klesl v roce 2018 počet tun CO2eq chladiv, ale množství stejných chladiv (v metrických tunách) se zvýšilo. Tento zdánlivý rozpor souvisí s hodnotou GWP chladiv uváděných na trh – chladiva s nižším GWP lze na trh uvést mnohem více než skleníkového plynu (např. 1 tuna CO2eq chladiva R404A znamená pouze 0,255 kg chladiva a 1 tuna CO2eq chladiva R1234ze – 143 kg chladiva). Na trhu je tedy více chladiv, ale díky nižšímu GWP jsou šetrnější k životnímu prostředí. Mohli bychom odtroubit fanfáry, že regulace F-plynu funguje, kdyby nebylo jednoho „ale“…

Toto totiž platí jen pro legální trh…

 

Trh s chladivy v EU se řídí regulovanými tržními zákony – ceny chladiv jsou vysoké, legální obchodování vyžaduje od prodávajícího i kupujícího příslušné certifikáty a poptávka je výrazně vyšší než nabídka. Za této situace vzniká a dobře funguje černý trh s chladivy, kterému navíc přeje rostoucí význam Internetu jako prodejního kanálu – významná část nelegálního prodeje probíhá na e-commerce portálech (marketplace) nebo aukčních portálech.

 

Nelegální chladiva pocházejí nejčastěji z Číny a do EU se dostávají hlavně z Ukrajiny nebo Turecka. Celníci z různých zemí se od organizací chladírenského průmyslu učí citu pro potenciální pašerácké trasy – nelegální láhve s chybějícími dokumenty nebo přepravu v láhvích na LPG. Evropský technický výbor pro fluorokarbony (European Fluorocarbons Technical Committee – EFCTC) odhaduje, že v letech 2018 až 2019 bylo do Evropské unie propašováno až 73 milionů tun CO2eq (z toho 31 milionů tun CO2eq v roce 2019) chladiv. EFCTC, který provozuje evropskou platformu pro anonymní hlášení nesrovnalostí týkajících se F-plynových výrobků a obchodování s nimi [https://efctc.integrityline.org], obdržel v roce 2020 takových oznámení 111. Ve spolupráci s vyšetřovacím úřadem zaslal Výbor Evropskému úřadu pro boj proti podvodům 73 zdokumentovaných oznámení. Na jejich základě bylo zatčeno 13 lidí, z toho největší v Rumunsku – kontraband jedoucí z Turecka obsahoval více než 7 tisíc láhví v několika nákladních vozidlech. Odborný tisk pravidelně informuje o zmaření pokusů propašovat velké šarže nelegálních chladiv v různých zemích EU (např. Španělsko a Bulharsko).

Nezákonný obchod s chladivy má několik hledisek. Zaprvé se prodávají a nakupují bez F-plynových certifikátů pro podnikatele – a podle F-plynového zákona musí prodávající i kupující takový certifikát mít. Zadruhé, jsou dodávány v láhvích, které nesplňují zákonné požadavky – bez příslušného označení nebo v jednorázových láhvích stažených z používání v EU a samozřejmě bez možnosti požadované polskými právními předpisy získat bezpečnostní list. Zatřetí, na trh jsou uváděny primární chladiva, s nimiž již nelze v EU obchodovat. Začtvrté, nejistý původ chladiva způsobuje, že levná láhev často obsahuje zajímavou směs, v níž je vlastního chladiva 12 % a hlavní složkou se ukáže být hořlavý a toxický chlormethan. Nákup nelegálních chladiv je tedy v rozporu nejen s F-plynovým a občanským právem a pravidly spravedlivé hospodářské soutěže, ale také je prostě nebezpečný pro kupujícího, servisního technika pracujícího s tímto chladivem a pro uživatele instalace, v níž bude chladivo použito.

Jak tedy můžeme úspěšně říci „NE“ černému trhu s chladivy?

#SayNoToIllegalHFCs

Především my všichni, jako účastníci chladírenského trhu, můžeme jednoduše jednat správně a legálně. Při nákupu chladiva (vždy jako firma!) bychom si měli vybírat dodavatele s F-plynovým certifikátem pro podnikatele. Stojí za to zkontrolovat láhev a požádat o aktuální bezpečnostní list výrobku potvrzený Institutem průmyslové chemie. Legální láhev (v zákoně o F-plynu označená jako „nádoba“) musí být správně označena. Nutná je platná homologace – vyražený znak „π“ s kódem certifikačního subjektu, přípustným tlakem (pro dané chladivo), názvem vlastníka láhve a štítkem: údaje společnosti plnící láhev chladivem, chemický vzorec chladiva, úplný chemický název chladiva a jeho označení, UN číslo a výstražný znak. Na láhvích s nelegálním chladivem zpravidla chybí jméno majitele a údaje o společnosti, která nádobu naplnila.

Pokud víte o nelegálním (padělaném) chladivu na trhu, měli byste tuto skutečnost oznámit Hlavnímu inspektorátu Ochrany životního prostředí. Podezření na nezákonný incident lze rovněž anonymně nahlásit prostřednictvím platformy provozované Evropským technickým výborem pro fluorované uhlovodíky [https://efctc.integrityline.org]. Výbor rovněž vybízí k prohlášení o podpoře akce #SayNoToIllegalHFCs [https://stopillegalcooling.eu/].

Udělám svou část, abych zastavil nelegální obchod s HFC.

(I pledge to do my part TO end the illegal HFC trade)

 

Ve společnosti Entalpia Europe říkáme NE nelegálním chladivům (#SayNoToIllegalHFCs) nejen deklarativně, ale celou naší každodenní činností. Takto bez velkých slov pracujeme pro právní a etické podnikání, životní prostředí a bezpečnost instalatérů i uživatelů. Doporučujeme všem :).

Naše články

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Před několika lety byly klimatizace symbolem luxusu a instalovaly se pouze ve vybraných objektech, dnes jsou klimatizací vybaveny stále častěji modernizované i nově…
Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Při rozhodování o koupi tepelného čerpadla obvykle věnujeme pozornost jeho parametrům. Zatímco nás nejvíce zajímá topný výkon zařízení a jeho cena, málokdy…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legální trh s chladivy s vysokým GWP (Global Warming Potential) se rok od roku zmenšuje. To vše díky kvótám (quota). V majestátu práva – tj. nařízení EU o F-plynech…

Naše výrobky