R466a zamiennik r410a

R466A: hledání náhrady za R410A

Stahování chladiv s vysokým GWP a zavádění syntetických alternativních chladiv neprobíhá vždy hladce. To souvisí především s hořlavostí nových chladiv. Jako těžko vznětlivé kapaliny (třída A2L podle normy PN-EN 378-1+A1) nelze chladiva jako R32 nebo R1234ze(E) použít pro retrofit stávajících zařízení na nehořlavá chladiva (třída A1). Druhým problémem je velikost instalace – vzhledem k souvislosti maximálního naplnění instalace se spodní hranicí hořlavosti daného chladiva je velikost instalace omezena.

Takovýto problém se vyskytuje v případě dosavadních aplikací chladiva R410A (GWP=2088). Pro nové split nebo dokonce multisplit klimatizace je chladivo R32 dobrou alternativou. U velkých řešení s proměnlivým průtokem chladiva (VRF/VRV) však již nelze použít těžko vznětlivé chladivo. Předpokládá se, že bez zvláštních bezpečnostních opatření (systém detekce úniků, uzavírací ventily, větrání) může maximální naplnění klimatizačního systému chladivem R32 činit 12 kg.

Proto se důležitým cílem chemických společností vyrábějících chladiva stalo vytvoření chladiva s vlastnostmi podobnými R410A z hlediska tepla a účinnosti, ale nehořlavého a s GWP nižším než 750, jelikož se jedná o mezní hodnotu GWP, kterou se mohou vyznačovat chladiva pro malá klimatizační zařízení.

V roce 2018 společnost Honeywell vývoj takovéhoto chladiva oznámila. Podle klasifikace ASHRAE se nazývá R466A. Je nehořlavé (třída A1 podle PN-EN 378) a GWP činí 737. Kombinace těchto dvou vlastností byla dosažena díky neobvyklému složení směsi. Směs obsahuje 49 % R32, 11,5 % R125, zatímco zbývajících 39,5 % připadá na dříve v chladicích technologiích nepoužívaný CF3I (trifluorojodomethan). Tato sloučenina se používá při hašení požárů jako hasivo představující náhradu za halony a fluorid sírový (SF6), mj. díky velmi nízkému GWP (0,4). Právě tato nová látka dovolila jak snížit GWP nového řešení, tak zajistit jeho nehořlavý charakter. Zároveň bylo zdůrazněno, že nové chladivo se vyznačuje energetickou efektivností a může nahradit R410A, aniž by to bylo na úkor podstatných technických parametrů.

Po oznámení vývoje nového chladiva se začaly objevovat oficiální informace o zkouškách provedených výrobci zařízení (Midea a Toshiba, kteří popsali nové chladivo jako „slibné“) a chladicích součástech (Sanhua a Parker Hannifin).

 

V roce 2019 chladivo obdrželo klasifikaci ASHRAE (Amerického sdružení techniků ohřívání, chladírenství a klimatizace) jako nehořlavé a méně toxické, a o něco později japonské obdobné sdružení uznalo toto chladivo za „inertní“.

Chladivo R466A (mělo by se objevit pod značkou Solstice N41) mělo přijít na trh v roce 2020, ale zatím nejsou k dispozici žádná oficiální oznámení. Na dotazy novinářů a lidí z oboru Honeywell uvádí, že u výrobců zařízení stále probíhá testování chladiv a jeho komercializace je „pokročilá“. Není však žádné konkrétní datum. Objevily se hlasy, že problémy mohou souviset se stabilitou nového chladiva v důsledku použití CF3I, které je samo o sobě těkavou látkou. Honeywell však tyto připomínky dementuje a zdůrazňuje, že v současné době probíhají rozsáhlé zkoušky s 15 výrobci klimatizačních zařízení i kompresorů.

Naše články

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Před několika lety byly klimatizace symbolem luxusu a instalovaly se pouze ve vybraných objektech, dnes jsou klimatizací vybaveny stále častěji modernizované i nově…
Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Při rozhodování o koupi tepelného čerpadla obvykle věnujeme pozornost jeho parametrům. Zatímco nás nejvíce zajímá topný výkon zařízení a jeho cena, málokdy…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legální trh s chladivy s vysokým GWP (Global Warming Potential) se rok od roku zmenšuje. To vše díky kvótám (quota). V majestátu práva – tj. nařízení EU o F-plynech…

Naše výrobky