ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Sieradzi, Polsko, respektuje soukromí uživatele a chrání zpracovávané osobní údaje. Shromažďování, zpracovávání a zpřístupňování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením GDPR. Níže je popsáno, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, když používáte naše webové stránky („WEBOVÉ STRÁNKY“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Sieradzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, Polsko, zapsaná do registru podnikatelů Státního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) vedeného Obvodním soudem (Sąd Rejonowy) pro Łódź-Śródmieście v Łodzi, 20. Hospodářské oddělení Národního soudního registru (XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) s číslem KRS 0000623946, DIČ 8272310279, IČ 364738577 („ENTALPIA“ nebo „MY“).

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Naše webové stránky můžete volně používat bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. Všechny údaje (např. jméno, příjmení, pohlaví, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa), které Vás přímo nebo nepřímo identifikují („OSOBNÍ ÚDAJE“ nebo „údaje“) a které nám zpřístupňujete prostřednictvím webových stránek (nebo jiným způsobem při komunikaci s Entalpia), jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s transakcemi, které s námi uzavíráte, nebo během komunikace s námi. Jedná se zejména o údaje uvedené v souvislosti s uzavíranými smlouvami nebo v souvislosti s tím, když nás požádáte o provedení opatření ještě před uzavřením smlouvy, při korespondenci nebo jiném kontaktu s námi, když žádáte o vystavení daňového dokladu nebo jiných dokumentů, podáváte reklamaci v rámci odpovědnosti za vady nebo záruky, rušíte nebo ukončujete smluvní vztah, přihlašujete se k Newsletteru nebo se registrujete v internetovém obchodě. Osobní údaje mohou pocházet i od zákonného zástupce, zmocnitele v případě poskytnuté plné moci, zaměstnavatele nebo smluvní strany s námi uzavřené smlouvy.

V případě platby provedené prostřednictvím banky, platební instituce nebo jiného subjektu získáváme údaje o bankovním účtu, z něhož byla platba provedena, nebo bankovním účtu, na který Vám budou vráceny peníze.

Můžeme zpracovávat také údaje týkající se Vašeho chování, souvisejícího s Vámi prováděnými operacemi, historie korespondence a komunikace s námi, aktivity na naší webové stránce a v internetovém obchodě, našem profilu na sociálních sítích nebo na našich účtech na stránkách třetích subjektů, jako jsou: prohlížené výrobky, IP adresy, identifikátory zařízení, údaje ze souborů cookie a polohy, korespondence a kontakty, názory o nás a námi nabízených výrobcích a službách.

V případě nutného vymáhání nebo zajištění nároků můžeme pro tento účel zpracovávat takové údaje, jako jsou: rodné číslo, DIČ nebo adresa bydliště, získané z veřejně dostupných zdrojů, např. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (Centrální evidence a informace o podnikatelské činnosti), Krajowy Rejestr Sądowy (Státní soudní rejstřík), Baza Internetowa REGON (Internetová databáze IČ) nebo z jiných veřejně dostupných evidencí a registrů, vedených především soudy nebo orgány veřejné správy.

 

Shromažďované údaje obsahují zejména:

 • příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (a název firmy, adresu firmy, kontaktní údaje firmy a další firemní údaje, pokud využíváte webovou stránku nebo výrobek Entalpia);
 • potvrzení přihlášení, když zřizujete na webové stránce účet;
 • informace o vyúčtování, jako je doručovací adresa, číslo kreditní nebo debetní karty, verifikační kód a datum platnosti;
 • informace o nákupech nebo jiných transakcích s Entalpia;
 • informace o obsluze zákazníka a servisních interakcích s Entalpia;
 • informace o atributech, které volíte v souvislosti se svými zařízeními; a/nebo
 • veškeré další informace, které se rozhodnete poskytnout přímo Entalpia v souvislosti s využíváním našich webových stránek.

Během používání webových stránek jisté informace shromažďujeme navíc automatickým způsobem, někdy s pomocí jiných subjektů jednajících našim jménem, s využitím různých technologií, včetně souborů cookie a obdobných nástrojů. Shromažďujeme a analyzujeme informace, jako je Vaše IP adresa, typy prohlížečů, jazyk prohlížeče, operační systém, stát, z něhož jste získali přístup k službám, atributy softwaru a hardwaru (včetně identifikátorů zařízení), odkazující stránky a naposledy používané stránky, adresy URL, typ platformy, počet kliknutí, stahované soubory, názvy domén, cílové stránky, prohlížené stránky a pořadí těchto stránek, doba strávená na jednotlivých stránkách, podmínky, které používáte při vyhledávání na našich webových stránkách, datum a čas, kdy používáte příslušnou webovou stránku a poslali jste, odeslali nebo zveřejnili obsah, prohlížeč událostí a další obdobné informace.

Když dáte „To se mi líbí“ nebo „sledujete“ Entalpia na sítích LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube nebo jiných sociálních sítích, můžeme shromažďovat údaje, včetně vašeho příjmení, e-mailové adresy a veškerých vámi zveřejněných komentářů nebo obsahů podstatných pro Entalpia. Shromažďujeme také vaše údaje, když se přihlásíte k jedné z našich akcí nebo nám pošlete informace prostřednictvím sociálních sítí. V případě používání funkce sdílení na sociálních sítích, pluginů k těmto sítím nebo obdobných na stránce entalpiaeurope.eu, příslušná platforma sociální sítě bude moci vidět vaši návštěvu na webech Entalpia.

Tento web obsahuje tzv. soubory cookie. Pokud máte zájem o více informací o našich souborech cookie, seznamte se s informacemi o používání souborů cookie (  Politika Cookies).

Weby mohou obsahovat propojení s jinými webovými stránkami. Neneseme odpovědnost za pravidla ochrany osobních údajů používané majiteli jiných webových stránek, jejichž odkazy se nacházejí na webové stránce. Seznamte se, prosím, s obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněných na jiných webových stránkách.

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, NA JAKÉM ZÁKLADĚ A PO JAKOU DOBU?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost (např. vyčíslení ceny zboží nebo služby, poskytnutí informace o dostupnosti zboží, vyjednávání ceny) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDRP – po dobu nezbytnou pro realizaci těchto opatření;
 • uzavření a splnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR – po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy;
 • splnění našich právních povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, zahrnujících:
  • povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady (pokud platí) – po dobu trvání odpovědnosti za vady,
  • povinnosti vyplývající z odstoupení – po dobu nezbytnou k naplnění povinností vyplývajících z odstoupení od smlouvy,
  • povinnosti vyplývající z daňových předpisů a předpisů o účetnictví, včetně vystavení daňového dokladu nebo jiných požadovaných dokumentů – po dobu nezbytnou k vystavení daňového dokladu nebo jiných požadovaných dokumentů, a následně po dobu jejich uschovávání vyžadovanou legislativou,
  • úschova údajů za účelem prokázání splnění povinnosti odpovědnosti a jiných vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů – po dobu trvání odpovědnosti z tohoto titulu;
 • realizace oprávněných zájmů internetového obchodu či třetí strany na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, zahrnujících:
  • interní administrativní účely (zejména analytika, vedení statistiky, tvorba sestav, průzkum spokojenosti zákazníků a potřeb fungování internetového obchodu, zlepšení struktury a obsahu webové stránky, vývoj a zdokonalení webové stránky díky analýze chování uživatelů na stránce prováděné na agregované úrovni, zdokonalování nabízených výrobků a služeb) – po dobu platnosti smlouvy nebo do doby provedení opatření na Vaši žádost, pokud nedošlo k uzavření smlouvy,
  • podporu obsluhy zákazníka a informování ho o změnách ve fungování internetového obchodu – po dobu platnosti smlouvy nebo do doby provedení opatření na Vaši žádost, pokud nedošlo k uzavření smlouvy,
  • účast v soutěžích nebo anketách – po dobu nezbytnou k uskutečnění soutěže nebo předání ceny, maximálně do doby, kdy účastník podá námitku,
  • přímý marketing výrobků a služeb, včetně přímého marketingu našich služeb a výrobků nebo služeb a výrobků třetí strany (představení nabídky zboží a služeb, slevy, informace o událostech, akcích, speciálních nabídkách) – do doby, kdy podáte námitku,
  • ochranu před zneužitím a zajištění bezpečnosti osob a majetku – do doby promlčení nároků a v případech, kdy vymáháme nároky nebo informujeme příslušné orgány, po dobu trvání řízení v dané věci,
  • zajištění bezpečnosti sítě a informací – do doby promlčení nároků nebo zániku naší zodpovědnosti za povinnost odpovědnosti a jiných vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů,
  • určení, výkon, zajištění nároků nebo ochrana před nároky, které mohou souviset s porušením smluvních nebo právních povinností – do doby promlčení nároků;
 • na základě vyjádření separátního souhlasu, např. využívání služby Newsletter nebo přímý marketing výrobků a služeb, včetně přímého marketingu našich služeb a výrobků nebo služeb a výrobků třetí strany (představení nabídky zboží a služeb, slevy, informace o událostech, akcích , speciálních nabídkách), na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (pokud osoba, které se údaje týkají, udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů) – do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, a po odvolání souhlasu po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedených cílů (pokud existují).

JE POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ?

Osobní údaje poskytujete dobrovolně, ale je to nezbytné k naplnění cílů, pro něž jsou údaje zpracovávány. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonný požadavek a nemáte povinnost je poskytnout. Pokud poskytujete osobní údaje v důsledku uzavření smlouvy s námi, je poskytnutí osobních údajů podmínkou uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů v této situaci je dobrovolné, ale pokud údaje nebudou poskytnuty, nebude možné uzavřít smlouvu. Pokud neposkytnete vaše osobní údaje, může to znemožnit:

 • nákup v našem internetovém obchodě a vyřízení objednávky,
 • provedení opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy (např. vyčíslení ceny zboží nebo služby, poskytnutí informace o dostupnosti zboží, vyjednávání ceny),
 • registraci v internetovém obchodě,
 • vystavení daňového dokladu nebo jiných požadovaných dokumentů a zajištění daňových vyúčtování,
 • vypořádání reklamace v rámci odpovědnosti za vady nebo záruky nebo jiných záležitostí, s nimiž se na nás obrátíte,
 • vypořádání a výkon povinností vyplývajících z odstoupení od smlouvy nebo jejího zrušení,
 • přihlášení k Newsletteru,
 • představení nabídky zboží a služeb, využití slev, událostí, akcí a speciálních nabídek.

KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Přijali jsme příslušná technická a organizační opatření s cílem ochrany Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, poškozením nebo neoprávněným přístupem. Počet osob, které mají přístup k osobním údajům, je omezený.

Příjemci vašich osobních údajů jsou subjekty, které nám poskytují práci nebo služby a potřebují k tomuto účelu Vaše osobní údaje:

 • naši oprávnění zaměstnanci a spolupracovníci;
 • subjekty, které zpracovávají údaje našim jménem a poskytují služby:
  • IT nebo nám zpřístupňují informační a komunikační nástroje nebo místa na serverech nebo webových stránkách,
  • poradenské, konzultační, auditní, účetní, daňové,
  • marketingové, analytické, výzkumné;
 • jiní správci:
  • subjekty provozující poštovní a kurýrní činnost,
  • dodavatelé zajišťující dopravu nákladních zásilek nebo poskytující spediční služby,
  • subjekty zajišťující platby (banky, platební instituce, jiné subjekty) a poskytující úvěry/půjčky,
  • pojišťovny,
  • subjekty poskytující právní pomoc,
  • subjekty poskytující služby vymáhání pohledávek nebo odkupující pohledávky,
  • subjekty ze skupiny prodávajícího v souvislosti s výrobky a službami nabízenými těmito subjekty;
 • subjekty a orgány, jimž jsme povinni nebo oprávněni zpřístupnit osobní údaje na základě obecně platných právních předpisů, včetně subjektů a orgánů oprávněných k získání osobních údajů nebo oprávněných žádat přístup k osobním údajům na základě obecně platných právních předpisů.

 

Osobní údaje mohou být poskytovány společnostem ze skupiny prodávajícího nebo externím poskytovatelům služeb nacházejících se mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud takové státy nezajišťují dobrou úroveň ochrany údajů, budeme aplikovat příslušná opatření s cílem zajištění řádné ochrany osobních údajů tak, že zavedeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí nebo jiná řešení (s cílem získání kopie takových bezpečnostních opatření, je osoba, které se údaje týkají, povinna kontaktovat inspektora ochrany osobních údajů Entalpia).

JAKÁ JSOU PRÁVA UŽIVATELE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pamatujte, že máte určitá práva související se zpracováním vašich osobních údajů:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • právo být zapomenut – právo na výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR), 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, pokud zpracování probíhá na základě souhlasu (čl. 7 odst. 3 GDPR).

 

Pro uplatnění svých práv kontaktujte inspektora ochrany osobních údajů Entalpia na adrese (RODO@entalpia.eu).

Máte také právo podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy.