PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Pravidla používání souborů cookie („PRAVIDLA“) vysvětlují, jak používáme soubory cookie a další obdobné technologie k identifikaci uživatelů navštěvujících naše webové stránky („WEBY“), vysvětlují, čím jsou tyto technologie a proč je využíváme, a také práva uživatelů.

CO JSOU SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, obsahující informace ukládané na počítači nebo mobilním zařízení uživatele navštěvovanou webovou stránkou s cílem uschování jistých informací o užívání webové stránky.

Pojem „COOKIE“ je používán v tomto sdělení v širokém významu tohoto slova, zahrnujícím všechny obdobné techniky a technologie, včetně sledovacích pixelů, webových signálů a logů.

TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH INFORMACÍ A DŮVODY JEJICH SHROMAŽDOVÁNÍ

Soubory cookie nám pomáhají lépe pochopit způsob, jakým uživatel využívá naše weby a ve výsledku nám, mimo jiné, umožňují nabízet návštěvníkům webu více personalizovaný a ucelený obsah.


Níže jsou příklady druhů informací, které shromažďujeme pomocí souborů cookie:

 • počet uživatelů navštěvujících web, prohlížené stránky, kliknutí provedená na stránce a celková doba prohlížení webu,
 • název webu navštíveného před naším webem,
 • zda uživatel navštěvuje web poprvé nebo zda je to opakovaná návštěva,
 • preferované zobrazení (např. jazyk apod.).

Nutno pamatovat, že prostřednictvím souborů cookie neshromažďujeme jméno a příjmení ani e-mailovou adresu uživatele.

Soubory cookie nám také umožňují:

 • přizpůsobit návštěvu – můžeme využít informace shromážděné během návštěvy uživatele, aby jeho další návštěva na našem webu byla snadnější,
 • přizpůsobit reklamní a marketingová sdělení, která se objevují na webu, jak naše, tak i pocházející od jiných subjektů. Souvisí to například s identifikací funkcí našeho webu, které uživatele zajímají, a doporučováním vhodného příslušenství k nabízeným výrobkům,
 • analýza trendů: shromažďujeme informace o návštěvách na našem webu a analyzujeme je v agregované formě. Cílem tohoto typu průzkumu je zjištění trendů u návštěvníků našeho webu, nikoli analýza informací o konkrétním návštěvníkovi.

TYP POUŽÍVANÝCH SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie jiných subjektů využíváme z několika důvodů. Některé soubory cookie jsou nezbytné z technického hlediska, aby náš web fungoval a/nebo zajišťoval uživateli základní funkce – považujeme je za „KLÍČOVÉ“ soubory cookie. Jiné soubory cookie nám umožňují sledovat a směrovat zájem uživatelů a zlepšovat zkušenosti s využíváním našeho webu. Jiné subjekty také pracují se soubory cookie prostřednictvím našeho webu pro reklamní, analytické a jiné účely. Konkrétní typy souborů cookie, našich i pocházejících od jiných subjektů, používané prostřednictvím našeho webu a cíle, které naplňují, jsou podrobněji popsány níže.

VLASTNÍ SOUBORY COOKIE

Tyto soubory cookie tvoříme my. Jsou většinou používány k povolování prohlížení našeho webu a využívání jeho funkcí. Mohou také přispívat k analytickým úkonům.

SOUBORY COOKIE JINÝCH SUBJEKTŮ

Kromě našich vlastních souborů cookie některé třetí strany mohou umisťovat soubory cookie na počítači uživatele, získávat k nim přístup a párovat s nimi webové signály. Tyto soubory cookie umožňují zpřístupňovat na webu nebo jeho prostřednictvím funkce nebo funkcionality jiných subjektů. Jiné subjekty, které nastavují tyto soubory cookie, mohou rozpoznat zařízení uživatele jak během návštěvy našeho webu, tak během návštěvy některých jiných webových stránek.

 

Typy souborů cookie vlastních a pocházejících od jiných subjektů, které využíváme na webu, jsou následující:

 • soubory cookie klíčové pro web: tyto soubory cookie jsou nezbytné pro poskytování služeb dostupných na webu a k využívání jeho některých funkcí, jako je přístup do zabezpečených oblastí webu vyžadujících registraci.
  Jsou nezbytně nutné pro zajišťování přístupu k webu pro uživatele, nelze je odmítnout bez vlivu na jeho funkčnost;
 • funkční soubory cookie: tyto soubory cookie umožňují prohlížení našeho webu nebo využívání některých jeho funkcí, jako je zapamatování jazykových preferencí. Obdobně jako u klíčových souborů cookie nepřijetí těchto souborů může ovlivnit používání některých funkcí webu, jako jsou uživatelovy preference;
 • analytické soubory cookie: tyto soubory cookie nám nebo našim externím dodavatelům analytických služeb umožňují shromažďovat statistická data (agregovaná a anonymní) týkající se používání našeho webu daným uživatelem a dalšími osobami;
 • soubory cookie týkající se chování souvisejícího s internetovými reklamami: tyto soubory cookie, poskytované našimi externími reklamními partnery, shromažďují několik druhů údajů o návycích uživatele, týkajících se prohlížení stránek, a také o jeho preferencích týkajících se výrobků a služeb. Tyto informace nám a našim externím dodavatelům reklam umožňují zobrazovat příslušné reklamy na našem webu a jiných navštěvovaných stránkách.

S cílem zamítnutí různých typů souborů cookie, postupujte dle pokynů uvedených v části „Správa souborů cookie“ níže.

DOBA USCHOVÁVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE NA ZAŘÍZENÍ

Doba uschovávání souborů cookie na zařízení uživatele se může lišit závisle na kategorii, do které spadají: mohou být dočasné, nebo trvalé.

DOČASNÉ SOUBORY COOKIE

Dočasné soubory cookie používáme na všech našich bezpečných stránkách, abychom přičlenili a zaznamenali identifikátor relace. Uživatel může prohlížet celý náš web bez jakýchkoli přestávek. Identifikátor je také používán pro účely interního reportování. Neumožňují identifikovat uživatele dle příjmení a tyto typy souborů cookie neukládají žádné informace, které by bylo možné obnovit z pevného disku uživatele. Většina našich vlastních souborů cookie patří do této kategorie a existují jen do zavření internetového prohlížeče.

TRVALÉ SOUBORY COOKIE

Naše vlastní soubory cookie a soubory cookie jiných subjektů mohou být trvalými soubory. Umožňují pochopit chování návštěvníků za delší dobu nebo mají za cíl zajistit uživateli dodatečné funkce spojené s požadavky týkajícími se přizpůsobení webu jeho potřebám a obsahu, který uživatel uložil nebo uschoval. Mohou zůstat v počítači několik hodin, týden nebo mnoho let, závisle na jejich funkci. To znamená, že tyto soubory cookie existují i po zavření prohlížeče a náš web je může využívat k identifikaci počítače uživatele po opětovném otevření prohlížeče v pozdější době.

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookie ukládáme na zařízení uživatele až po získání jeho souhlasu. Uživatel sám rozhoduje, zda soubory cookie přijme, nebo je zamítne. S cílem zamítnutí souborů cookie, postupujte dle níže uvedených pokynů:

VŠECHNY SOUBORY COOKIE

Můžete využít nastavení všech typů souborů cookie a spravovat je prostřednictvím internetového prohlížeče. Způsoby zapnutí nebo vypnutí souborů cookie se liší závisle na internetovém prohlížeči, a proto navštivte menu nápovědy internetového prohlížeče, abyste získali více informaci o preferencích souborů cookie. Prohlížeč lze kdykoliv nastavit tak, aby v něm byly zobrazovány informace o souborech cookie a uživatel mohl rozhodnout, zda je přijme nebo nikoli. Soubory cookie v žádném případně nemohou číst data z pevného disku a je možné je kdykoli z počítače odstranit. V současné době je synchronizace nastavení mezi prohlížeči a zařízeními (počítačem nebo chytrým telefonem) technicky nemožná. Je nutné je nastavit zvlášť v každém prohlížeči/zařízení, které uživatel používá, a pokaždé, když používá nový prohlížeč nebo zařízení. Nutno pamatovat, že pokud se uživatel rozhodne soubory cookie blokovat nebo zakázat, bude to platit pro všechny soubory cookie a bude to mít vliv na funkčnost webu. Podrobnosti jsou popsány přímo v následující části.

ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE

SOUBORY COOKIE TÝKAJÍCÍ SE INTERNETOVÝCH REKLAM

Pokud má uživatel zájem o dodatečné informace o reklamě v prohlížeči přizpůsobené jeho potřebám a o tom, jak lze předejít ukládání souborů cookie na jeho počítači, aby bylo možné poskytovat reklamy přizpůsobené jeho potřebám, může kliknout na Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-OutDigital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out nebo Your Online Choices a odhlásit zasílání reklam přizpůsobených individuálním potřebám od subjektů, které jsou do těchto programů zapojeny. Pro odhlášení služby Google Analytics s cílem zobrazování reklam nebo přizpůsobení síťových reklam Google, navštivte stránku nastavení Google Ads.

Tyto soubory cookie, nastavené námi nebo našimi reklamními partnery, shromažďují několik druhů údajů o návycích uživatele, týkajících se prohlížení stránek, a také o jeho preferencích týkajících se výrobků a služeb. Tyto informace nám a našim partnerům umožňují zveřejňovat příslušné reklamy na jejich internetových stránkách.

DŮSLEDKY VYPNUTÍ SOUBORŮ COOKIE

Pokud se uživatel rozhodne vypnout soubory cookie, může nadále využívat některé části našeho webu. Ale některé užitečné funkce již nemusí fungovat, závisle na tom, které soubory cookie byly vypnuty.

KONTAKTUJTE NÁS!

V případě dotazů k využívání souborů cookie na našem webu nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: biuro@entalpiaeurope.eu.

Obecné informace o druzích informací, které shromažďujeme o uživateli, a o tom, jak lze využít svá práva na soukromí, najdete také v našich Politika soukromí).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Sieradzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, Polsko, zapsaná do registru podnikatelů Státního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy) vedeného Obvodním soudem (Sąd Rejonowy) pro Łódź-Śródmieście v Łodzi, 20. Hospodářské oddělení Národního soudního registru (XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) s číslem KRS 0000623946, DIČ 8272310279, IČ 364738577.