alternatywne czynniki chłodnicze

Alternativní nehořlavá řešení pro systémy a zařízení využívající chladivo R410a

Chladivo R410a má vysokou hodnotu GWP (2088), proto by se v souladu s pokyny Evropské unie mělo vyřazovat z použití. Na trhu systémů klimatizace typu split se chladivo R410a používá stále méně, ale i nadále si drží silnou pozici preferovaného chladiva pro řešení VRV/VRF klasifikace A1.

V procesu vyhledávání alternativních řešení v konstrukcích, které současně vyžadují chladivo R410a, zůstává klíčovým problémem otázka klasifikace – A1. Vezmeme-li jako alternativní náhradu chladivo R452b, R454b nebo R32, ukazuje se, že i když mohou být řešením v případě nových zařízení, všechna tato chladiva jsou kvalifikována jako třída A2L (hořlavá) a pro jejich použití je nutné splnit další bezpečnostní požadavky.

Pomalé vyřazování chladiva R410a může být způsobeno skutečností, že na trh jsou stále uváděny klimatizace typu split, které ho používají. Dalším problémem může být přístup zákazníků, kteří si neuvědomují podstatu problému, pokud jde o riziko, které představuje použití chladiva R410a v domácích nebo komerčních zařízeních. Z pohledu zákazníka a tedy i poptávky není rychlá změna nutná. Toto vnímání je vhodné i pro menší instalační firmy.

Většina kupujících, kteří slyší o velmi vysokém GWP nebo výrazu „phase-down“, nereaguje. Teprve když mluvíte o skutečné hrozbě, o tom, že se jedná o vysoce jedovaté chladivo, lidé zneklidní a raději se vyhnou instalaci zařízení s tímto chladivem ve svém domě nebo kanceláři.

V Bruselu probíhá diskuse o hodnocení nařízení ve věci fluorovaných skleníkových plynů. Je třeba zvážit, zda jsou v tomto ohledu nezbytná další omezení. Pravděpodobně bez přísnějších předpisů, které budou nařízeny rozhodnutím Evropské unie, nebude tato problematika definitivně vyřešena. Ukončení prací na hodnocení situace je naplánováno na konec roku 2021 a následně bude oznámen výsledek činnosti výboru. Rozhodne se Brusel např. vyřadit všechna chladiva s GWP vyšším než 1500? Pokud by k tomu došlo, byl by trh nucen urychlit své kroky k získání alternativních chladiv s nižšími hodnotami GWP.

Mezitím bylo od ledna 2021 pro dosažení evropských cílů v oblasti omezení skleníkových plynů zformulováno nařízení o fluorovaných skleníkových plynech vyžadující další redukci kvót o 18 %.

V případě řešení dostupných na trhu komerčního a průmyslového chlazení je situace úplně jiná. Z důvodu zákazu používání R404a a postupného snižování kvót se v roce 2018 urychlilo nahrazování chladiv s vysokým GWP chladivy s nízkými GWP.

Pokrok sledujeme v systémech split, chillerech, multi-split systémech a VRF, kde se R410a používá stále méně, ale vše záleží na nabízeném vybavení a alternativách. R32 s GWP 675 se stává volbou pro nové malé systémy, jako jsou systémy split a vzduchová tepelná čerpadla. Je to proto, že většina hlavních výrobců si je vědoma toho, že do 1. ledna 2025 mohou používat pouze chladiva s GWP vyšším než 750 pro jeden klimatizační systém split s objemem nižším než 3 kilogramy. Někteří výrobci rozšiřují svoji produktovou nabídku a nabízejí R32 v systémech VRV / VRF, čímž splňují doporučení normy EN378, která udává, kolik chladiva lze v každé oblasti použít. Vše závisí na třídách (třída toxicity a třída hořlavosti), do kterých jsou chladiva zařazena.

Při diskusi o tom, zda bude chladivo úspěšné jako alternativa, jsou klíčovými aspekty faktor GWP, termodynamické vlastnosti a koncepce projektu podle platné legislativy.

Často používanou náhradou je chladivo R470a, nová nehořlavá náhrada R410a s ukazatelem GWP 909. Důležité je, že R470a má srovnatelnou termodynamickou kapacitu jako R410a a současně umožňuje uživatelům výměnu R410a ve stávajících jednotkách za relativně nízkou cenu s minimálními konstrukčními změnami. R470a je také kompatibilní s mazivy běžně používanými s R410a, což eliminuje potřebu výměny stávajícího oleje. Někteří tvrdí, že je to také lepší náhrada než R32, protože R32 lze použít pouze jako náhradu za R410a v novém zařízení, ale není vhodné pro použití ve stávajícím zařízení, jelikož je hořlavé. Proto lze R470a určitě považovat nejen za náhradu R410a, ale také za modernizační řešení, které významně snižuje náklady na celou operaci.

Na závěr si všimněte, že ne všechny klimatizační systémy jsou naplněny R410a, takže stojí za to se podívat také na R515b (chladivo Honeywell, obchodní název Soltice N15), které také patří do skupiny nehořlavých a má nízké GWP (293).

Nezapomeňte, že chladivo R515b nebylo původně vyvinuto jako alternativa pro R410a, ale jako náhrada za R134a (GWP 1.430). R515b má nízké GWP a třídu A1, což umožňuje výměnu R134a v automobilových klimatizačních systémech, chladičích, tepelných čerpadlech nebo jiných klimatizačních systémech v extrémních podmínkách. Pro vlastnosti chladiva R515b je důležitá také skutečnost, že má účinnost ekvivalentní R134a a mnohem nižší přečerpávací teplotu. Má také tu výhodu, že může pracovat v oblastech s vysokými teplotami okolí, a to díky nízkému adiabatickému koeficientu snižujícímu kompresní ohřev.

Naše články

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Systémy s proměnným průtokem chladiva – co to je VRF?

Před několika lety byly klimatizace symbolem luxusu a instalovaly se pouze ve vybraných objektech, dnes jsou klimatizací vybaveny stále častěji modernizované i nově…
Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Jaká chladiva se používají v tepelných čerpadlech?

Při rozhodování o koupi tepelného čerpadla obvykle věnujeme pozornost jeho parametrům. Zatímco nás nejvíce zajímá topný výkon zařízení a jeho cena, málokdy…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legální trh s chladivy s vysokým GWP (Global Warming Potential) se rok od roku zmenšuje. To vše díky kvótám (quota). V majestátu práva – tj. nařízení EU o F-plynech…

Naše výrobky