POLITYKA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE

Polityka stosowania plików cookie (“POLITYKA”) wyjaśnia, jak używamy plików cookie i innych podobnych technologii do rozpoznawania użytkowników odwiedzających Nasze witryny internetowe (“WITRYNA”), wyjaśnia czym są te technologie i dlaczego z nich korzystamy, a także prawa użytkownika.

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową w celu przechowywania pewnych informacji dotyczących korzystania ze strony internetowej.

Pojęcie “COOKIE” jest używane w niniejszej informacji w szerokim znaczeniu tego pojęcia, obejmującym wszystkie podobne techniki i technologie, w tym piksele śledzące, sygnały nawigacyjne w sieci Web i pliki dziennika.

CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez odwiedzaną stronę internetową w celu przechowywania pewnych informacji dotyczących korzystania ze strony internetowej.

Pojęcie “COOKIE” jest używane w niniejszej informacji w szerokim znaczeniu tego pojęcia, obejmującym wszystkie podobne techniki i technologie, w tym piksele śledzące, sygnały nawigacyjne w sieci Web i pliki dziennika.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI I POWODY ICH GROMADZENIA

Pliki cookie pomagają nam lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownik korzysta z naszej Witryny, a w rezultacie pozwalają nam, między innymi, oferować odwiedzającym Witrynę bardziej spersonalizowane i spójne doświadczenie.

Oto przykłady rodzajów informacji, które zbieramy za pomocą plików cookie:

 • liczba użytkowników odwiedzających Witrynę, oglądane strony, kliknięcia dokonane na stronie oraz całkowity czas trwania nawigacji na Witrynie,
 • nazwa witryny odwiedzonej przed naszą Witryną,
 • czy użytkownik odwiedza Witrynę po raz pierwszy, czy jest to kolejna wizyta,
 • preferencje wyświetlania (np. język itp.).

Należy pamiętać, że za pośrednictwem plików cookie nie gromadzimy imienia i nazwiska ani adresu e-mail użytkownika.

Ponadto pliki cookie umożliwiają nam:

 • dostosowanie wizyty — możemy wykorzystać informacje zebrane podczas wizyty użytkownika, aby ułatwić mu kolejną wizytę na naszej Witrynie,
 • dostosowanie komunikatów reklamowych i marketingowych, które pojawiają się na Witrynie, zarówno naszych, jak i pochodzących od innych podmiotów. Wiąże się to na przykład z identyfikacją interesujących użytkownika funkcji naszej Witryny i polecaniem odpowiednich akcesoriów do oferowanych produktów,
 • analiza trendów klienckich: gromadzimy informacje o wizytach na naszej Witrynie i analizujemy je w postaci zagregowanej. Ten rodzaj badania ma na celu zidentyfikowanie trendów wśród odwiedzających naszą Witrynę, a nie analizę informacji dotyczących konkretnego odwiedzającego.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI I POWODY ICH GROMADZENIA

Korzystamy z plików cookie innych podmiotów z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby nasza Witryna działała i/lub zapewniała użytkownikowi podstawowe funkcje — nazywamy je “KLUCZOWYMI” plikami cookie. Inne pliki cookie pozwalają nam śledzić i ukierunkowywać zainteresowania użytkowników oraz poprawiać doświadczenia z korzystania z naszej Witryny. Inne podmioty również obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszej Witryny w celach reklamowych, analitycznych i innych. Konkretne rodzaje plików cookie, naszych i pochodzących z innych podmiotów, obsługiwane za pośrednictwem naszej Witryny oraz cele, które realizują, zostały bardziej szczegółowo opisane poniżej.

RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI I POWODY ICH GROMADZENIA

Te pliki cookie są tworzone przez Nas. Są one w większości używane do zezwalania na przeglądanie naszej Witryny i korzystania z jej funkcji. Mogą one również wspomagać działania analityczne.

PLIKI COOKIE INNYCH PODMIOTÓW

Oprócz naszych własnych plików cookie niektóre podmioty trzecie mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika, uzyskiwać do nich dostęp i kojarzyć z nimi sygnały nawigacyjne w sieci Web. Te pliki cookie umożliwiają udostępnianie na Witrynie lub za jej pośrednictwem funkcji lub funkcjonalności innych podmiotów. Inne podmioty, które ustawiają te pliki cookie, mogą rozpoznać urządzenie użytkownika zarówno podczas odwiedzania naszej Witryny, jak i podczas odwiedzania niektórych innych stron internetowych.

Rodzaje plików cookie, z których korzystamy na Witrynie, własnych i pochodzących z innych podmiotów, są następujące:

 • Pliki cookie kluczowe dla Witryny: te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych na Witrynie oraz do korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów wymagających rejestracji. Są bezwzględnie konieczne do zapewniania użytkownikowi dostępu do Witryny, nie można ich odrzucić bez wpływu na jej funkcjonalność;
 • funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie pozwalają na przeglądanie naszej Witryny lub korzystanie z niektórych jej funkcji, takich jak zapamiętywanie preferencji językowych. Podobnie jak w przypadku kluczowych plików cookie wyłączenie tych plików może mieć wpływ na korzystanie z niektórych funkcji Witryny, takich jak preferencje użytkownika;
 • analityczne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają nam lub naszym zewnętrznym dostawcom usług analitycznych zbieranie danych statystycznych (zagregowanych i anonimowych) dotyczących korzystania z Witryny przez danego użytkownika i inne osoby;
 • pliki cookie dotyczące zachowań związanych z reklamami internetowymi: te pliki cookie, dostarczane przez naszych zewnętrznych partnerów reklamowych, gromadzą kilka rodzajów danych o nawykach użytkownika, dotyczących przeglądania stron, jak również o jego preferencjach dotyczących produktów i usług. Informacje te umożliwiają Nam i naszym zewnętrznym dostawcom reklam wyświetlanie odpowiednich reklam na naszej Witrynie i innych odwiedzanych stronach.

Aby odrzucić różne rodzaje plików cookie, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Zarządzanie plikami cookie” poniżej.

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE NA URZĄDZENIU

Czas przechowywania plików cookie na urządzeniu użytkownika może się różnić w zależności od kategorii, do której należą: mogą one być tymczasowe lub stałe.

TYMCZASOWE PLIKI COOKIE

Używamy tymczasowych plików cookie na wszystkich naszych bezpiecznych stronach, aby przypisać i zarejestrować identyfikator sesji. Użytkownik może przeglądać całą naszą Witrynę bez żadnych przerw. Identyfikator ten jest również używany dla celów sprawozdawczości wewnętrznej. Nie pozwala to na identyfikację użytkownika po nazwisku i tego typu pliki cookie nie pozostawiają żadnych informacji możliwych do odzyskania na dysku twardym użytkownika. Większość naszych własnych plików cookie należy do tej kategorii i wygasają one po zamknięciu przeglądarki internetowej.

STAŁE PLIKI COOKIE

Nasze własne pliki cookie i pliki cookie innych podmiotów mogą być plikami stałymi. Pozwalają one zrozumieć zachowania odwiedzających w ciągu dłuższego czasu lub w celu zapewnienia użytkownikowi dodatkowych funkcji związanych z żądaniami dotyczącymi dostosowania Witryny do jego potrzeb oraz zawartości, którą użytkownik zapisał lub przechował. Mogą one pozostać na komputerze przez kilka godzin, tydzień lub wiele lat, w zależności od ich funkcji. Oznacza to, że te pliki cookie przetrwają po zamknięciu przeglądarki i mogą być używane przez naszą Witrynę do rozpoznawania komputera użytkownika po ponownym otwarciu przeglądarki w późniejszym czasie.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Pliki cookie umieszczamy na urządzeniu użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody. Użytkownik sam decyduje, czy zaakceptować pliki cookie, czy je odrzucić. Aby odrzucić pliki cookie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

WSZYSTKIE PLIKI COOKIE

Można skorzystać z preferencji dotyczących otrzymywania wszystkich rodzajów plików cookie przez zarządzanie nimi z poziomu przeglądarki internetowej. Ponieważ sposoby aktywowania lub dezaktywacji plików cookie różnią się w zależności od przeglądarki internetowej, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat preferencji dotyczących plików cookie. Można również w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę tak, aby wyświetlane w niej były informacje o otrzymaniu pliku cookie i zdecydować, czy użytkownik chce go zaakceptować czy nie. Pliki cookie w żadnym wypadku nie odczytują danych z dysku twardego i można je w każdej chwili usunąć z komputera. W chwili obecnej synchronizacja ustawień między przeglądarkami a urządzeniami (komputerem lub smartfonem) jest technicznie niemożliwa. Należy je osobno ustawić w każdej przeglądarce/urządzeniu, z których użytkownik korzysta i za każdym razem, gdy używa nowej przeglądarki lub urządzenia. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować lub wyłączyć pliki cookie, będzie to mieć zastosowanie do wszystkich plików cookie, a skutki będą dotyczyć funkcjonalności witryny. Omówiono je w sekcji bezpośrednio poniżej.

ANALITYCZNE PLIKI COOKIE

Aby wyłączyć analityczne pliki cookie zarządzane przez naszych zewnętrznych partnerów analitycznych, należy albo skorzystać z mechanizmów wyłączania przeglądarki omówionych powyżej albo z mechanizmów rezygnacji obsługiwanych przez naszych dostawców usług analitycznych:

PLIKI COOKIE DOTYCZĄCE REKLAM INTERNETOWYCH

Jeśli użytkownik jest zainteresowany dodatkowymi informacjami o reklamie w przeglądarce dostosowanej do jego potrzeb oraz o tym, w jaki sposób może zapobiec umieszczaniu plików cookie na swoim komputerze, aby można było dostarczać reklamy dostosowane do jego potrzeb, może kliknąć łącze Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-OutDigital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out lub Your Online Choices, aby zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb od podmiotów, które uczestniczą w tych programach. Aby zrezygnować z usług Google Analytics w celu wyświetlania reklam lub dostosować reklamy sieciowe Google, należy odwiedzić stronę ustawień Google Ads.

Te pliki cookie, zdefiniowane przez Nas lub naszych partnerów reklamowych, gromadzą kilka rodzajów danych o nawykach użytkownika dotyczących przeglądania stron, jak również o jego preferencjach dotyczących produktów i usług. Informacje te umożliwiają Nam i Naszym partnerom zamieszczanie odpowiednich reklam na ich stronach internetowych.

KONSEKWENCJE DEZAKTYWACJI PLIKÓW COOKIE

Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć obsługę plików cookie, może nadal korzystać z niektórych części naszej witryny. Jednak niektóre użyteczne funkcje mogą już nie działać, w zależności od tego, które pliki cookie zostaną zdezaktywowane.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie pytań dotyczących korzystania z plików cookie na naszej Witrynie można skontaktować się z Nami pod adresem e-mail: biuro@entalpaeurope.eu.

Ogólne informacje na temat rodzajów informacji, które gromadzimy o użytkowniku i o tym, w jaki sposób może on korzystać ze swoich praw do prywatności, znajdują się również w naszej (Polityka Prywatności).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Entalpia Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623946, NIP 8272310279, REGON 364738577.