alternatywne czynniki chłodnicze

Alternatywne, niepalne rozwiązania dla systemów i urządzeń pracujących z czynnikiem chłodniczym R410a

Czynnik chłodniczy R410a ma wysoką wartość GWP (2088) więc zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej należy dążyć do jego wyeliminowania z użycia. Na rynku systemów klimatyzacji typu split czynnik R410a jest coraz rzadziej stosowny  nadal jednak utrzymuje się na silnej pozycji jako preferowany czynnik chłodniczy dla rozwiązań VRV / VRF klasyfikacji A1.

W procesie poszukiwań alternatywnych rozwiązań w konstrukcjach obecnie wymagających czynnika R410a kluczowym problemem pozostaje kwestia klasyfikacji – A1. Przyjmując za alternatywny zamiennik czynnik R452b, R454b czy R32, okazuje się, że choć mogą one być rozwiązaniem w przypadku nowych urządzeń to wszystkie te czynniki kwalifikują się w klasie A2L (łatwopalne) i aby mogły być zastosowane konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów bezpieczeństwa.

Opieszałość w rygorystycznym wycofaniu czynnika R410a może być podyktowana faktem iż na rynek nadal wprowadzane są klimatyzatory typu split z jego użyciem. Dodatkowym utrudnieniem może być  podejście klientów, nieświadomych niejako istoty problemu w kwestii zagrożenia jakie niesie użycie czynnika R410a w urządzeniach domowych czy komercyjnych. Z perspektywy klienta a tym samym zapotrzebowania wygląda to tak że nie ma potrzeby szybkiej zmiany. Takie postrzeganie jest wygodne również dla mniejszych instalatorów.

Większość kupujących słysząc o bardzo wysokim GWP czy hasło „phase-down” nie reaguje, dopiero gdy nieco zmienisz narracje, mówisz o faktycznym zagrożeniu, fakcie że jest to czynnik wysoko trujący ludzie stają się niespokojni i wolą uniknąć montażu urządzenia na ten czynnik w swoim domu czy biurze.

W Brukseli toczy się dyskusja nad oceną rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Konieczne jest zbadanie, czy kolejne ograniczenia w tym zakresie są konieczne. Prawdopodobnie bez bardziej rygorystycznych przepisów, które zostaną narzucone decyzją Unii Europejskiej temat nie zostanie ostatecznie rozwiązany. Zakończenie prac nad oceną sytuacji planowane jest na koniec 2021., po czym jej wynik prac komisji zostanie ogłoszony. Czy Bruksela zdecyduje się np. na szybsze wycofanie wszystkich czynników chłodniczych o wskaźniku GWP wyższym niż 1500?  Gdyby tak się stało, rynek byłby zmuszony do przyspieszenia kroków w kierunku pozyskania alternatywnych czynników chłodniczych, o niższych wartościach GWP.

Tym czasem od stycznia 2021, aby osiągnąć europejskie cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, sformułowano rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych wymagające dalszej redukcji kontyngentów o 18 procent.

W przypadku rozwiązań dostępnych na rynku chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego sytuacja wygląda z goła inaczej. Zastępowanie czynników chłodniczych o wysokim GWP przez czynniki o niskim GWP nabrało tempa w 2018 r. Ze względu na zakaz stosowania R404a i stopniowe zmniejszanie kontyngentów.

Widzimy postęp, w systemach split, chillerach, systemach multi-split i VRF-s gdzie R410a jest coraz rzadziej stosowany, ale wszystko zależy od wyposażenia i oferowanych alternatyw. R32 o GWP 675 staje się wyborem dla małych, nowych systemów, takich jak systemy split i powietrzne pompy ciepła. Dzieje się tak, ponieważ większość głównych producentów zdaje sobie sprawę, że tylko do 1 stycznia 2025 r. mogą stosować czynniki chłodnicze o GWP wyższym niż 750 w odniesieniu do pojedynczego układu klimatyzacji typu split o objętości poniżej 3 kilogramów. Niektórzy producenci poszerzają asortyment produktów, oferując R32 w systemach VRV / VRF stosując się tym samym do zaleceń normy EN378, wskazującej ile czynnika chłodniczego można stosować w poszczególnych obszarach. Wszystko zależy od klas (klasa toksyczności i klasa palności), w których klasyfikowane są dane czynniki chłodnicze.

W dyskusji, czy czynnik chłodniczy ma szansę odnieść sukces jako alternatywa, czy nie, kluczowe aspekty  to wskaźnik GWP, właściwości termodynamiczne i koncepcja projektowa w ramach obowiązującego prawodawstwa.

Często stosowanym zamiennikiem jest czynnik R470a, nowy, niepalny zamiennik R410a z wskaźnikiem GWP 909. Co ważne R470a ma porównywalną wydajność termodynamiczną do R410a i jednocześnie umożliwia użytkownikom wymianę R410a w istniejących jednostkach po relatywnie niskich kosztach, przy minimalnych zmianach konstrukcyjnych. R470a jest również kompatybilny ze środkami smarnymi używanymi zwykle z R410a, co eliminuje potrzebę wymiany istniejącego oleju. Niektórzy twierdzą, że jest też lepszym zamiennikiem niż R32, ponieważ R32 może być używany jako zamiennik R410a jedynie w nowym sprzęcie, ale nie nadaje się do stosowania w istniejącym urządzeniu, ponieważ jest łatwopalny. Zdecydowanie zatem R470a można uznać nie tylko za zamiennik dla R410a ale również za rozwiązanie modernizacyjne co znacznie obniża koszty całej operacji.

Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na fakt że nie wszystkie systemy klimatyzacji są wypełnione R410a, dlatego warto przyjrzeć się również R515b (czynnik chłodniczy Honeywell, nazwa handlowa Soltice N15), który również należy do grupy niepalnych i posiada niski wskaźnik GWP (293).

Pamiętajmy przy tym że czynnik chłodniczy R515b pierwotnie nie został opracowany jako alternatywa dla R410a tylko jako zamiennik dla R134a (GWP 1.430). R515b posiada niski wskaźnik GWP i klasę A1, co umożliwia wymianę R134a w samochodowych układach klimatyzacji, chłodnicach, pompach ciepła lub innych systemach klimatyzacji w ekstremalnych warunkach. Istotny dla charakterystyki czynnika R515b jest również fakt że posiada sprawność równoważną R134a a znacznie niższą temperaturę tłoczenia. Ma również tę zaletę, że może pracować w obszarach o wysokich temperaturach otoczenia, dzięki niskiemu współczynnikowi adiabatycznemu zmniejszającemu nagrzewanie kompresyjne.

Inne wpisy:

Układy zmiennego przepływu czynnika chłodniczego - czym jest VRF?

Układy zmiennego przepływu czynnika chłodniczego - czym jest VRF?

Jeszcze kilka lat temu klimatyzatory stanowiły wyznacznik luksusu i montowane były tylko w wybranych obiektach, dziś coraz częściej zarówno modernizowane budynki, jak i nowo…
Jakie czynniki chłodnicze znajdziemy w pompach ciepła?

Jakie czynniki chłodnicze znajdziemy w pompach ciepła?

Decydując się na zakup pompy ciepła zazwyczaj zwracamy uwagę na jej parametry. O ile jednak interesuje nas przede wszystkim moc grzewcza urządzenia oraz cena,…
#SayNoToIllegalHFCs

#SayNoToIllegalHFCs

Legalny rynek czynników chłodniczych o wysokim GWP (Global Warming Potential) kurczy się z roku na rok. Wszystko za sprawą kontyngentów (quota). W majestacie prawa –…

Produkty HVACR