Alternatywne, niepalne rozwiązania dla systemów i urządzeń pracujących z czynnikiem chłodniczym R410a

Czynnik chłodniczy R410a ma wysoką wartość GWP (2088) więc zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej należy dążyć do jego wyeliminowania z użycia. Na rynku systemów klimatyzacji typu split czynnik R410a jest coraz rzadziej stosowny  nadal jednak utrzymuje się na silnej pozycji jako preferowany czynnik chłodniczy dla rozwiązań VRV / VRF klasyfikacji A1. W procesie poszukiwań alternatywnych rozwiązań w konstrukcjach obecnie wymagających czynnika R410a kluczowym …

Alternatywne, niepalne rozwiązania dla systemów i urządzeń pracujących z czynnikiem chłodniczym R410a Czytaj więcej